Hoppa till innehåll
Media

Förverkligandet av vårdgarantin försvåras på grund av personalbrist vid hälso...

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2007 7.21
Pressmeddelande -

Det har blivit svårare för klienterna att få omedelbar kontakt med hälsovårdscentralerna. I mars 2007 fick 74 procent av klienterna omedelbar kontakt med hälsovårdscentralerna. För ett år sedan låg samma siffra på 80 procent, enligt en utredning som social- och hälsovårdsministeriet har gjort tillsammans med Stakes.

En knapp fjärdedel av befolkningen bor i ett område där det tidvis uppstår problem med att få omedelbar kontakt med hälsovårdscentralerna. Med det här avses att det uppstår telefonköer om morgnarna, speciellt om måndag morgnar. Hälsovårdscentralerna uppger att de vanligaste orsakerna till köerna är personalbrist och problem med telefontekniken. I och med bristen på läkare har vårdarna fullt upp med vårdarbete och hinner inte svara i telefonen.

Vårdarnas special- och jourmottagning höll en hög nivå redan för ett år sedan och fortsätter att utvecklas. Ett mottagningsteam bestående av läkare och vårdare finns vid knappt en tredjedel av hälsovårdscentralerna, men verksamheten håller på att öka.

Väntetiden till läkare har förlängts en aning

Det går inte lika snabbt som förr att få en mottagningstid till läkare. Antalet väntedagar vid icke-brådskande fall har ökat. I februari 2006 meddelade 94 hälsovårdscentraler att klienterna fick tid till läkaren inom en vecka. I mars 2007 kunde endast 57 hälsovårdscentraler erbjuda en läkartid lika snabbt. Nästan var tredje finländare bor i ett hälsovårdsdistrikt där det räcker över två veckor att få tid till en läkare. I februari 2006 måste knappt en femtedel av finländarna vänta i över två veckor.

Social- och hälsovårdsministeriet är oroat över de lagstridiga situationer, där man har konstaterat att patienten behöver vård utan att han eller hon får tid till en läkare. En dylik situation är vardag för över en fjärdedel av finländarna. Varje vecka uppstår dylika problem i hälsovårdsdistrikt där 33 procent av hela befolkningen bor. Vid många hälsovårdscentraler dirigeras patienterna till jouren eller till en annan mottagning eftersom det inte går att erbjuda en tid till läkaren.

Vårdgarantin skall övervakas mer effektivt

Social- och hälsovårdsministeriet startar ett omfattande utvecklingsprogram för primärhälsovården. Primärhälsovårdens ställning förstärks och utvecklas enligt regeringsprogrammet, inom ramarna för bland annat PARAS-projektet och politikprogrammet för hälsobefrämjande. Övervakningen av vårdgarantin effektiveras också och hälsovårdscentralerna uppmanas att informera om väntetiderna. I dagen läge publicerar endast 17 procent av hälsovårdscentralerna regelbunden information om väntetiderna på sina webbsidor eller som ett meddelande. Över hälften (59 procent) av hälsovårdscentralerna låter bli att publicera uppgifterna.

Social- och hälsovårdsministeriet och Stakes frågade i mars 2007 om hur vårdgarantin har förverkligats av ledande läkare vid hälsovårdscentralerna. 200 hälsovårdscentraler svarade på förfrågningen och 95 procent av befolkningen hör till de här hälsovårdscentralernas distrikt.

För mer information: överläkare Kati Myllymäki, tfn (09) 160 73232 eller 050 365 4196 och överläkare Hannu Rintanen, Stakes, tfn (09) 3967 2456.

Tillbaka till toppen