Pressmeddelanden

Nya förordningar preciserar sjukförsäkringslagen
SHM
Pressmeddelande 30.12.2004 12.55
Ändringar inom SHM:s förvaltningsområde 1.1.2005
SHM
Pressmeddelande 22.12.2004 12.30
En barnombudsmannatjänst inrättas
SHM
Pressmeddelande 21.12.2004 9.22
Måltidsersättning för krigsinvalider bosatta i Sverige
SHM
Pressmeddelande 16.12.2004 12.27
Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2005
SHM
Pressmeddelande 16.12.2004 12.15
Regeringens jämställdhetsprogram 2004-2007
SHM
Pressmeddelande 16.12.2004 12.10
Smidigare retroaktiv utbetalning av barnbidrag
SHM
Pressmeddelande 15.12.2004 8.00
Normerna för pensionstagares bostadsbidrag ändras
SHM
Pressmeddelande 9.12.2004 13.13
Bättre social trygghet för företagare
SHM
Pressmeddelande 2.12.2004 11.40
Kommunernas självfinansieringsandel sänks
SHM
Pressmeddelande 2.12.2004 7.00
Folkpensionen höjs
SHM
Pressmeddelande 25.11.2004 12.55