Pressmeddelanden

Ersättningstaxorna för sjuktransport höjs

SHM
Pressmeddelande 31.5.2012 10.50

Könet ska inte påverka försäkringens pris

SHM
Pressmeddelande 31.5.2012 10.49

SHM:s telefonnummer har ändrats från och med 29.5.2012

SHM
Pressmeddelande 29.5.2012 10.30

Utkast till proposition om begränsning av alkoholreklam

SHM
Pressmeddelande 25.4.2012 11.00

Pirkko Mäkinen fortsätter som jämställdhetsombudsman

SHM
Pressmeddelande 19.4.2012 10.41