Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kunnat saavat hankerahaa peruspalvelujen uudistamiseen

Social- och hälsovårdsministeriet
6.3.2012 7.03
Tiedote -

Kuntien perusterveydenhuoltoa vahvistetaan, pitkäaikaisasunnottomuutta vähennetään ja syrjäytymistä ehkäistään sosiaali- ja terveysministeriön myöntämillä valtionavustuksilla. Tänä vuonna avustuksia jaetaan yhteensä 13,1 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustukset jaetaan vuosittain Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) tavoitteiden mukaisiin kuntien ja kuntayhtymien hankkeisiin. Ohjelman tavoitteena on tukea palvelujen kehittämistä, edistää terveyttä ja vähentää syrjäytymistä.

Vahvistetaan perusterveydenhuoltoa ja johtamista

Pitkäaikaissairauksien hoitoon on luotu uusia asiakaslähtöisiä ja moniammatillisia käytäntöjä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin "Potku II - Potilas kuljettajan paikalle" -hankkeessa. Hankkeelle myönnetään 3,3 miljoonaa euroa toimivien käytäntöjen juurruttamiseen. Terveyskeskuspalvelujen saatavuus on parantunut Espoon kaupungin "Hyvä vastaanotto 2" -hankkeen myötä. Hankkeelle annetaan jatkorahoitusta 0,5 miljoonaa euroa.

Väestön hyvinvointia ja terveydentilaa kuvaavia tietoja tarvitaan kunnissa päätöksenteon ja toiminnan suunnittelun tueksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä "Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2)" -hankkeessa on mallinnettu sähköinen hyvinvointikertomus, joka helpottaa tietojen saatavuutta. Hankkeen jatkamiseen ja laajentamiseen myönnetään 2,3 miljoonaa euroa avustusta.

Palvelujen saatavuuden ja laadun sekähenkilöstön pysyvyyden ja työhyvinvoinnin varmistamiseksi tarvitaan hyvää johtamista. Oulun kaupungin hallinnoimalle "Hyve-johtamisen kartta - Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin" -hankkeelle myönnetään 1,3 miljoonaa euroa.

Rahaa päihde- ja mielenterveystyöhön sekä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen

Varhainen tuki ja peruspalvelujen toimivuus ovat tärkeitä mielenterveys- ja päihdeongelmissa. Satakunnan sairaanhoitopiirin "LÄNSI 2013 - Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishankkeelle" myönnetään 0,6 miljoonaa euroa.

Vantaan kaupungin hallinnoima Etelä-Suomen alueen laaja "Mielen avain" -hanke saa myös jatkorahoitusta 1,2 miljoonaa euroa. Hankkeessa on luotu konkreettisia mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden osallisuutta lisääviä toimintamalleja, joita voidaan jatkossa soveltaa koko maassa.

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen valtionavustusta haki kymmenen kaupunkia. Hakemukset ovat valmistelussa. Avustusta myönnetään yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Tukea vanhusten, vammaisten sekä lasten ja nuorten palveluihin

Vanhusten palveluihin kaivataan rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia. Satakunnan sairaanhoitopiirin "Toimintakykyisenä ikääntyminen -vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010-2012" -hankkeelle myönnetään 0,5 miljoonaa euroa. Hankkeessa on tehty etsivää vanhustyötä sekä luotu neuvontakeskuksia ja uusia tapoja koti- ja laitoshoidon rajapintoihin.

"Vammaispalvelujen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa" (Eteva kuntayhtymä) parannetaan vammaispalvelujen saatavuutta ja henkilöstön osaamista. Hankkeen jatkolle myönnetään 0,9 miljoonaa euroa.

Myös lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja kehittävissä hankkeissa mallinnettujen hyvien toimintatapojen juurruttamiseen myönnetään jatkorahoitusta. Rahaa saavat "Remontti II -lasten nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Länsi-Suomen alueella 0,3" miljoonaa euroa (Turun kaupunki), "Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointipalvelujen kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa" 0,2 miljoonaa euroa (Jyväskylän kaupunki) sekä TUKEVA 3 - hyvinvointia lapsille nuorille ja lapsiperheille 0,3 miljoonaa euroa (Oulun seutu).

Uusi avaus tietojärjestelmiin ja teknologiaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja sen tietojärjestelmäratkaisuja on tärkeää kehittää kokonaisuutena. Oulun kaupungin hallinnoimalle "Uuden sukupolven alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja sitä tukevat teknologiset ratkaisut: AVAUS mallinnus- ja määrittelyvaihe" -hankkeelle myönnetään 0,3 miljoonaa euroa.

Kaste-ohjelman uusi kausi on käynnistynyt

Helmikuussa 2012 valtioneuvosto vahvisti Kaste-ohjelman toisen kauden tavoitteet vuosille 2012 - 2015. Tällä hetkellä käynnissä on siirtymävaihe, jonka aikana valtionavustuksilla tuetaan pääasiassa ohjelman ensimmäisen kauden hankkeissa luotujen uusien toimintamallien käytäntöön viemistä.

Uuden ohjelmakauden toimeenpanosuunnitelma ja hankerahoituksen opas valmistuvat toukokuussa. Niissä kerrotaan tarkemmin uuden ohjelmakauden hakuehdoista ja -ajoista sekä hankerahoituksen painotuksista.

Lisätietoja

apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, p. 09 160 73859, 040 828 0108 (Kaste-ohjelma)
hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi, p. 09 160 74113, 050 545 0249 (hankehallinto)
neuvotteleva virkamies Salme Kallinen-Kräkin, p. 09 160 73228, 050 467 1947 (Kaste-ohjelma)
neuvotteleva virkamies Taina Mäntyranta p. 09 160 74178, 040 5812769 (perusterveydenhuollon, mielenterveys-, päihde- ja tietoteknologiahankkeet)
 

 


Liitteet

Tiivistelmä hankkeista (pdf, 95 kB)


Muualla palvelussamme

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste)

Muualla verkossa

Tiedote Länsi-Suomen valtionavustuksista

Tillbaka till toppen