Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tjänsterna vid Fimea placeras i Kuopio senast i slutet av år 2018

Social- och hälsovårdsministeriet
29.2.2012 14.13
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har preciserat sitt beslut om att överföra Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas uppgifter till Kuopio.

Beslutet om att placera Fimea i Kuopio fattades år 2009, och beslutet innebar att Fimeas verksamhet överförs dit i tre etapper t.o.m. augusti 2014. Den slutliga tidpunkten för regionaliseringen skjuts nu upp till utgången av år 2018. Alla öppna tjänster överförs till och nya tjänster inrättas i Kuopio enligt de tidigare riktlinjerna. Samtliga tjänster ska ha placerats i Kuopio före utgången av år 2018.

Avsikten med ändringen av tidtabellen för regionaliseringen är att bibehålla nivån för läkemedelssäkerheten i Finland och säkerställa att Fimea har tillgång till de sakkunniga som det behöver för att sköta sina uppgifter. Målet är att man inte ska tvingas säga upp personal på grund av regionaliseringen. Fimeas personalstyrka i Kuopio uppgår för närvarande till 47 personer.

Enligt beslutet har Fimea dessutom vid behov arbetsutrymmen för sina anställda i städer som är viktiga med tanke på Fimeas verksamhet, såsom Helsingfors och London. Med hjälp av arbetsutrymmen i olika städer säkerställer man tillgången till sakkunniga och underlättar kundservicen och arbetet med intressegrupper.

Fimeas laboratorium blir kvar i Helsingfors

Social- och hälsovårdsministeriet beslutade också om att Fimeas laboratorium blir kvar i Helsingfors. Laboratoriet intensifierar samarbetet med övriga laboratorier som undersöker läkemedel och läkemedelsämnen.

Läget för Fimeas laboratorium i Helsingfors stöder samarbetet mellan Tullaboratoriet, Livsmedelssäkerhetsverkets laboratorium och Centralkriminalpolisens brottstekniska laboratorium. Det ökar också övervakningens effekt och effektivitet. En placering av laboratoriet i Kuopio skulle ha försvårat övervakningslaboratoriernas samarbete och ökat statens kostnader.

Beslutsförslaget behandlades 29.2.2012 i koordineringsgruppen för regionalisering, som stödde social- och hälsovårdsministeriets förslag. Social- och hälsovårdsministeriet följer intensivt upp hur regionaliseringen framskrider.

Ytterligare information

överdirektör Päivi Sillanaukee, tfn 09 160 73313


På vår webbplats

Fimeas huvudsakliga verksamhetsställe blir kvar i Kuopio (pressmeddelande 11.10 2011)

Arbetsgrupp: Gemensamma utrymmen skulle förbättra samarbetet mellan laboratorier som undersöker läkemedel


Tillbaka till toppen