Hoppa till innehåll
Media

Työryhmä: Lääkkeitä tutkivien laboratorioiden yhteistyötä parantaisivat yhteise

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 13.1.2012 11.56
Tiedote -

Lääkkeitä ja lääkeaineita sisältäviä näytteitä tutkivien ja analysoivien laboratorioiden yhteistyötä on lisättävä. Asiaa selvittäneen työryhmän mukaan yhteistyötä voidaan lisätä nykyisissä laboratoriotiloissa organisaatiorakenteita muuttamatta. Jatkossa selvitetään, voisivatko laboratoriot toimia yhteisissä tiloissa.

Lääkkeitä ja lääkeaineita sisältäviä näytteitä tutkivat ja analysoivat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) laboratorio, Tullilaboratorio, Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) laboratorio ja Keskusrikospoliisin Rikostekninen laboratorio. Valvontalaboratoriot tutkivat ja analysoivat esimerkiksi maahan tuotavia valmisteita ja tuottavat tietoa valvontaa varten.

Työryhmän mukaan erityisesti Fimean laboratorion ja Tullilaboratorion yhteistyö yhteisissä tiloissa on kannatettava ja vaatii jatkoselvittelyä. Yhteistyö yhteisissä tiloissa toteutuisi joko nykyisissä rakennuksissa perusteellisen korjausrakentamisen jälkeen tai uudisrakennuksessa.

Osaamiskeskuksen sijaittava lähellä valvottavia kohteita

Lääkkeiden ja lääkeainenäytteiden tutkimisen keskittäminen osaamiskeskukseen helpottaisi lääkeväärennösten, muuntohuumeiden ja lääkeaineita sisältävien ravintolisien tunnistamista ja valvontaa. Työryhmän mukaan valvontalaboratorioiden tulisi sijaita pääkaupunkiseudulla, lähellä valvottavia kohteita. Laboratorioiden sijainti lähellä toisiaan tai samassa rakennuksessa mahdollistaisi laitteiden ja tilojen yhteiskäytön ja lisäisi yhteistyötä.

Työryhmän mukaan laboratoriot voisivat tehdä yhteisiä laitehankintoja. Myös valvontaprosessien tehostamisella voitaisiin lisätä valvonnan vaikuttavuutta. Lääkeaineiden pitoisuus- ja puhtausmääritykset ja farmaseuttiset tutkimukset voitaisiin keskittää Fimean laboratorioon ja tuntemattomia aineita sisältävien näytteiden analysointi Tullilaboratorioon tai Rikostekniseen laboratorioon.

Lisäksi työryhmä esittää, että nykyisen lainsäädännön mahdollisuudet hillitä muuntohuumeongelmaa olisi arvioitava. Työkaluja olisi kehitettävä myös muiden vaarallisten aineiden valvontaan. Elintarvike- ja lääkelainsäädäntöä olisi tarkistettava niiden rajapinnoilla olevien tuotteiden valvonnan parantamiseksi.

Työryhmä luovutti selvityksensä sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle 13. tammikuuta 2012. Ministeri Risikko totesi kannattavansa työryhmän esitystä yhteistyön tiivistämisestä, sillä yhteistyön tiivistäminen on kaikkien etu.

"Laboratorioiden yhteistyön tiivistäminen lisää valvonnan vaikuttavuutta. Sillä on myös myönteinen vaikutus ihmisten terveyden turvaamiseen. Seuraavaksi tarkennetaan, millaisia lainsäädännön muutoksia tarvitaan, kuinka tilakysymykset ratkaistaan ja millaisessa aikataulussa muutoksia voidaan toteuttaa. Kutsun valvontalaboratorioista vastaavat ministerit keskustelemaan näistä kysymyksistä saman pöydän ääreen", ministeri Risikko lupasi.

Lisätietoja

osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Sillanaukee, p. 09 160 73313
neuvotteleva virkamies Ulla Närhi, p. 09 160 74146Muualla palvelussamme

Lääkkeitä ja lääkeaineita tutkivien laboratorioiden välisen yhteistyön tehostaminen. Laboratoriotyöryhmän loppuraportti. (STM:n raportteja ja muistioita 2011:23)

Muualla verkossa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea  

Tullilaboratorio 

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laboratorio 

Keskusrikospoliisin Rikostekninen laboratorio  

Paula Risikko
Tillbaka till toppen