Hoppa till innehåll
Media

Euroopan komissio ehdottaa yhteistyön tiivistämistä terveysuhkien torjunnassa

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 2.2.2012 11.34
Tiedote -

Euroopan komissio ehdottaa, että valtioiden rajat ylittäviä terveysuhkia alettaisiin torjua nykyistä enemmän EU:n yhteisin toimin. Komissio antoi päätösehdotuksensa joulukuussa 2011. Komission ehdotus kaventaisi jäsenmaiden toimivaltaa kriiseissä, joissa voidaan tarvita nopeaa päätöksentekoa ja toimintaa. Valtioneuvosto päätti 2. helmikuuta lähettää asiaa koskevan kirjelmän eduskunnalle.

Ehdotetulla päätöksellä säänneltäisiin vakavien terveysuhkien seurantaa ja torjuntaa sekä näihin liittyvää valmiussuunnittelua. Uhat voivat olla esimerkiksi tartuntatauteja, muita biologisia tai kemiallisia uhkia, tai ilmastonmuutoksen aiheuttamia helle-, pakkas- ja myrskyuhkia.

Ehdotus koskisi rokotteiden yhteishankintaa ja tartuntatautien jatkuvaa seurantaa, varhaisvaroitusjärjestelmän perustamista sekä uhkiin reagoimisen yhteensovittamista, komission hyväksymiä yhteisiä tilapäisiä kansanterveystoimia ja yhteistä kriisiviestintää. Jäsenvaltiot velvoitettaisiin raportoimaan komissiolle terveydenhuollon valmiussuunnittelusta ja huoltovarmuudesta. Ehdotus sisältää myös säännöksiä henkilötietojen ilmoittamisesta varoitusjärjestelmään.

Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyisivät ehdotuksen, sillä siirrettäisiin kriisivalmiuteen liittyvää kansallista päätös- ja toimeenpanovaltaa komissiolle. Komission ehdotuksen mukaan koko Euroopan unionin väestöä uhkaavia vaarojavoitaisiin torjua yhteisesti tarvittaessa ohi kansallisen lainsäädännön. Jäsenvaltion tulisi kuulla muita jäsenvaltioita, ennen kuin se toteuttaa kansanterveystoimia terveysuhkan torjumiseksi.

Valtioneuvosto kannattaa EU:n yhteisen kriisivalmiuden kehittämistä niin, että se perustuu vapaaehtoiseen yhteistyöhön ja tietojenvaihtoon. Komission ehdotuksen arvioidaan hidastavan ja heikentävän alueellista ja paikallista riskinhallintaa ja kriisiviestintää.

Valtioneuvosto katsoo, että jo nyt tehtävä yhteistyö ja raportointi Maailman terveysjärjestön WHO:n ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen ECDC:n kanssa on riittävää. Sen sijaan kemiallisten uhkien torjuntaan tarvitaan EU:ssa oma toimintamalli.

Lisätietoja:

valmiusjohtaja Olli Haikala, puh. 09 160 73214Tillbaka till toppen