Hoppa till innehåll
Media

Bra resultat i informationsteknologiprojekten inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2012 10.10
Pressmeddelande -

Statens revisionsverk (SRV) har gjort en effektivitetsrevision (1/2012) av informationsteknologiprojekten inom social- och hälsovården. Revisionen handlade mest om åren 2003-2009. Många av de brister som nämns i rapporten har redan avhjälpts på basis av resultaten från social- och hälsovårdsministeriets egen interna revision.

I motsats till SRV:s slutsatser har informationsteknologiprojekten inom social- och hälsovården genererat resultat som är nationellt betydande. Det elektroniska receptet, det elektroniska patientdataarkivet och patienters läsning av egna uppgifter är redan i bruk i en del av kommunerna i Finland. Ibruktagandet blir så småningom mer omfattande i och med att kommunerna inför förnyade informationssystem och genomför användarutbildningar.

Alla regionala utvecklingsprojekt har inte blivit nationella. Endast de bästa projekten har utvidgats till nationella projekt. De bästa regionala projekten har hittats genom mångsidig efterspaning av olika alternativ.

Målet med informationsteknologiprojekten inom social- och hälsovården är att skapa ett informationssystem som är både nationellt och regionalt. En del av tjänsterna genomförs nationellt och en del regionalt. På så sätt kan regionernas olika behov beaktas. Samarbete mellan regionerna säkerställs genom enhetliga definitioner.

Tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster svarar för sina egna system, medan anslutning till de nationella tjänsterna kräver att informationssystemen har samma innehåll och att telekommunikationen har standardiserats. Hälsocentralerna och sjukvårdsdistrikten har traditionellt självständigt konkurrensutsatt och anskaffat sina patientdatasystem. Sedan 2000-talet har regionalt samarbete i upphandling av patientdatasystem gradvis blivit vanligare.

I fortsättningen utvecklas de rikstäckande informationssystemen inom social- och hälsovården som en del av en informationshanteringshelhet inom social- och hälsovården.

Mer information

Kanslichef Kari Välimäki, tfn 09 160 73763


Bilagor

Vastaus VTVn palautepyyntöön (pdf, 52 kB)


På vår webbplats

Kysymyksiä tietojärjestelmähankkeista

På andra webbplatser

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastus 1/2012: Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 

Tillbaka till toppen