Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp: FPA-ersättningen för läkemedel minskar, men läkemedelstaket sänks

Social- och hälsovårdsministeriet
15.2.2012 8.00
Pressmeddelande -

Arbetsgruppen för läkemedelsersättning tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet överlämnade sitt förslag till sparåtgärder till social- och hälsovårdsminister Paula Risikko den 15 februari i Helsingfors. Man har i regeringsprogrammet kommit överens om att statens kostnader för läkemedelsersättningar ska minskas med 113 miljoner euro på årsbasis. Målet ska uppnås redan nästa år.

Både patienter och övriga aktörer inom läkemedelsområdet från läkemedelsindustrin till apoteken ska delta i besparingarna av statens kostnader för läkemedelsersättningar. Besparingar eftersträvas genom att både sänka läkemedelspriser och höja patienternas betalningsandelar. Ställningen för patienter som använder mycket medicin ska underlättas genom att sänka det årliga självrisktaket (s.k. läkemedelstaket). Sänkning av självrisktaket underlättar avsevärt ställningen för dem som använder mycket medicin

För läkemedel som ordinerats patienten betalas från sjukförsäkringen en del av kostnaden som grund- eller specialersättning. I praktiken betalar patienten på apoteket endast den del som överstiger ersättningen som självrisk. Grundersättningen är för närvarande 42 procent av läkemedelspriset. Arbetsgruppen föreslår att grundersättningen sänks till 35 procent. Om specialersättning har godkänts för läkemedlet, är FPA-ersättningen för närvarande antingen 72 procent eller 100 procent. Arbetsgruppen föreslår att nivån för högre specialersättning ska förbli oförändrad, men att den lägre sänks till 65 procent.

Arbetsgruppen har varit särskilt bekymrad över ställningen för dem som använder mycket medicin. Självrisken för läkemedelskostnaderna har ett årligt tak som år 2012 är cirka 700 euro. Efter att taket har nåtts betalar personen endast 1,50 euro per köptillfälle för sina receptbelagda läkemedel. Arbetsgruppen föreslår att självrisktaket sänks med cirka 50 euro.

"Sparmålet som man kommit överens om i regeringsprogrammet är stort. Arbetsgruppen var tvungen att börja med att söka efter sparmetoder trots att dess uppgift är att utveckla hela systemet med läkemedelsersättning. Jag är nöjd med att arbetsgruppen särskilt har beaktat patienter som måste använda mycket medicin. Sänkningen av läkemedelstaket är en bra nyhet för dem. Samma patientperspektiv bör bevaras också i arbetsgruppens fortsatta arbete", säger minister Risikko.

Partipriserna för läkemedel ska sänkas

Arbetsgruppen föreslår att partipriserna för läkemedel utanför referensprissystemet sänks med fem procent. Åtgärden sänker läkemedelspriserna. Sänkningen av läkemedelspriserna kompenserar delvis patienterna för sänkningen av ersättningsprocenten då ersättningen och självrisken beräknas utifrån ett förmånligare pris än i dag.

Arbetsgruppen för läkemedelsersättning tillsattes för att begrunda hur man kunde utveckla hela systemet med läkemedelsersättning, men dess mest brådskande uppgift var att hitta ett sätt att genomföra de inbesparingar i fråga om läkemedelsersättningar som man kommit överens om i regeringsprogrammet. I arbetsgruppen på bred basis finns förutom centrala myndigheter och institutioner representanter från läkemedelsindustrin, apoteksbranschen och patientorganisationerna. Arbetsgruppen leds av överdirektören för social- och hälsovårdsministeriets försäkringsavdelning Outi Antila. Arbetsgruppen lägger fram sitt förslag om utvecklande av hela systemet vid slutet av året.

Ytterligare information

överdirektör Outi Antila (arbetsgruppens ordförande), tfn 09 160 73864, 050 5271011, [email protected]
regeringssekreterare Virpi Korhonen (arbetsgruppens sekreterare), tfn 09 160 73259, fornamn.efternamn @stm.fi


Bilagor

Lääkekorvaustyöryhmän väliraportti (pdf, 626 kB)


Tillbaka till toppen