Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

SHM åker på kommunturné

Social- och hälsovårdsministeriet
8.2.2012 9.02
Pressmeddelande -

Regeringens arbete med kommun- och servicestrukturreformen fortsätter med en kommunturné den 14 februari 2012. Under kommunturnén besöker regeringen 18 orter för att ta reda på kommunernas åsikter om de bästa lösningarna för den egna regionen.

Gällande servicestrukturreformen inom social- och hälsovården inleds fortsatt arbete för att utreda servicestrukturen utgående från de nya baskommunerna.

Riktlinjerna i regeringsprogrammet ligger till grund för beredningen. Ett alternativ för en stark kommun som klarar av att ordna och finansiera social- och hälsovården är ett undantagsförfarande, där kommunerna tillsammans kan bilda social- och hälsovårdsområden.

Regeringen slår fast riktlinjerna för det fortsatta arbetet med kommun- och servicestrukturreformen  efter att kommunerna har hörts och utredningarna blivit färdiga. Då beslutet om de grundläggande linjedragningarna har fattats stiftas en lag om organisation, finansiering, utveckling och tillsyn av social- och hälsovården (den så kallade organisationslagen).

Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson betonar att kommun- och servicestrukturreformen  är nödvändig för att få ordning på och trygga de offentliga tjänsterna i hela landet även i framtiden.

"Behovet av tjänster ökar med ungefär en tredjedel under de närmaste 20 åren samtidigt som två tredjedelar av de kommunala arbetstagarna går i pension. Vårt servicesystem bör upprätthålla välbefinnande och främja hälsa samtbestå av mångsidiga närtjänster och övriga tjänster. Genom att lyssna på kommunerna och dess invånare samt arbetstagare kan reformen fortskrida på ett ändamålsenligt sätt", konstaterar minister Guzenina-Richardson.

Ytterligare information

statssekreterare Sinikka Näätsaari, tfn 09 160 74099

specialmedarbetare Erkki Papunen, tfn 09 160 74157


Bilagor

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö eläköityy (pdf, 85 kB) 


På vår webbplats

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistaminen. Työryhmän loppuraportti (Rapporter och promemorior 2011:7)

Arbetsgrupp: Social- och hälsovårdens strukturreformer är nödvändiga (pressmeddelande 27.4 2011)

Uppgifter inom social. och hälsovården på kommunernas ansvar

På andra webbplatser

Utredningen för kommunförvaltningens struktur (finansministeriet)

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi (VNK) Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen edut, haitat ja kehittämistarpeet (THL) Social- och hälsovården i kommunerna, servicebehov och kostnadseffekter (Sotka.net) 

Kommunernas åldersstandardiserade sjuklighetsindex (Sotka.net)

Maria Guzenina-Richardson
Tillbaka till toppen