Pressmeddelanden

Normerna för pensionstagares bostadsbidrag justeras
SHM
Pressmeddelande 15.12.2005 11.49
Restaurangerna föreslås bli helt rökfria
SHM
Pressmeddelande 15.12.2005 11.46
KAPL-, KoPL- och SPL-avgifterna år 2006
SHM
Pressmeddelande 13.12.2005 12.10
Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2007
SHM
Pressmeddelande 8.12.2005 13.15
Medling vid brott utvidgas till hela landet år 2006
SHM
Pressmeddelande 8.12.2005 13.10
Folkpensionen höjs i september 2006
SHM
Pressmeddelande 1.12.2005 11.50
Arbetsinkomstbegreppet förenhetligas
SHM
Pressmeddelande 1.12.2005 11.49
Stödet för närståendevård reformeras
SHM
Pressmeddelande 1.12.2005 11.46
Stödet för närståendevård reformeras
SHM
Pressmeddelande 1.12.2005 11.46
Vårdarvodena för familjevårdare år 2006
SHM
Pressmeddelande 1.12.2005 11.45
EU-möte om läkemedelsindustrins konkurrenskraft
SHM
Pressmeddelande 30.11.2005 7.00
Nordliga dimensionens ministrar samlas i Stockholm
SHM
Pressmeddelande 16.11.2005 11.30
Vaccinering mot fästingburen encefalit inleds på Åland
SHM
Pressmeddelande 14.11.2005 12.00
EU:s jämställdhetsministrar samlas i Birmingham
SHM
Pressmeddelande 7.11.2005 6.30
Försöket med obrutna servicekedjor förlängs
SHM
Pressmeddelande 3.11.2005 11.57
Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2007
SHM
Pressmeddelande 3.11.2005 11.50