Pressmeddelanden

Beslut om utkomststöd inom sju vardagar

SHM
Pressmeddelande 5.12.2007 12.51

Lantbruksföretagarnas semesterrätt förlängs med en dag

SHM
Pressmeddelande 29.11.2007 12.40

Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2009

SHM
Pressmeddelande 29.11.2007 12.39

Barnbidragets ensamförsörjartillägg höjs år 2008

SHM
Pressmeddelande 22.11.2007 12.15

Minister Hyssälä: Dags att förnya föräldraledigheten

SHM
Pressmeddelande 21.11.2007 13.30

Minister Risikko: Det godkända löneavtalet gagnar alla

SHM
Pressmeddelande 19.11.2007 14.55

Inkallelserna till patientsäkerhetsarbete fortsätter

SHM
Pressmeddelande 18.11.2007 11.15