Hoppa till innehåll
Media

Puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen poistuu

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 27.12.2012 11.30
Tiedote -

Työmarkkinatuen tarveharkinta muuttuu siten, että hakijan puolison tulot eivät enää vaikuta työmarkkinatuen määrään. Puolison tulojen vaikutuksen poistuminen korostaa etuuksien yksilökohtaisuutta ja purkaa samalla työttömyysturvaan liittyviä kannustinongelmia.

Lomakorvausten jaksotuksesta luovutaan

Työsuhteen päättyessä maksettu vuosilomakorvaus ei enää jatkossa estä työttömyysetuuden maksamista. Tällä hetkellä vuosilomakorvaus jaetaan laskennalliseksi päiväpalkaksi työsuhteen päättymisen jälkeiselle ajalle, ja tältä ajalta ei makseta työttömyysetuutta. Jaksotuksesta luopuminen tarkoittaa, että työttömyyden alkaessa maksetaan sekä työttömyysetuutta että lomakorvausta. Muutos yksinkertaistaa työttömyysturvajärjestelmää.

Lisätukea työllistymiseen

Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tueksi toteutetaan kolmivuotinen työllistymisrahakokeilu. Kokeilun piirissä olevat pitkäaikaistyöttömät saavat työllistyttyään työmarkkinatukea vielä ensimmäisen työssäolokuukauden ajan. Kokeilu toteutetaan pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tukevan kuntakokeilun yhteydessä.

Työttömyysturvaetuudet maksetaan korotettuina siltä ajalta, kun työtön osallistuu niin kutsuttuihin aktiivitoimiin eli työllistymistä edistävään toimintaan. Työttömien kannustimia osallistua työllistymistä edistäviin aktiivitoimiin lisätään etuoikeuttamalla aktiiviajan työttömyysturvan korotukset toimeentulotuessa. Aktiiviajalta maksettavat korotusosat eivätnäin enää vähennä toimeentulotuen määrää.

Asumistukilain mukaan pitkäaikaistyöttömän asumistuki tarkistetaan työllistymisen jälkeen uusien tulojen mukaiseksi kolmen kuukauden työssäolon jälkeen. Tätä tarkistusaikaa pidennetään kuuteen kuukauteen. Muutos on voimassa kolme vuotta.

Hallitus esitti lakien vahvistamista torstaina 27. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina, ja ne tulevat voimaan 1.1.2013.

Lisätietoja

johtaja Esko Salo, p. 0295 163422, [email protected]Muualla verkossa

Kuntakokeilu (TEM) 

Tillbaka till toppen