Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgivaren ska utreda riskfaktorerna i anslutning till arbetstiderna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2013 11.36
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att arbetarskyddslagen preciseras på så sätt att arbetsgivaren i fortsättningen också ska utreda och bedöma olägenheter och riskfaktorer som orsakas av arbetstiderna.

Antalet olycksfall i arbetet och arbetsbetingade skador och sjukdomar har konstaterats öka då arbetstiden överskrider 40 timmar per vecka. Utöver av arbetstidens längd påverkas olycksfallsrisken också av hur pauserna ordnas under arbetet. Genom att beakta de olägenheter och riskfaktorer som anknyter till arbetstiderna skulle man effektivare kunna förebygga sjukskrivningar och olycksfall och förbättra de anställdas arbetshälsa.

Regeringen lämnade en proposition om ändring av arbetarskyddslagen till riksdagen torsdagen den 10 januari. Propositionen bygger på det ramavtal som arbetsmarknadscentralförbunden ingick hösten 2011. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Antti Janas, tfn 0295 163 501, [email protected]Tillbaka till toppen