Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tahdosta riippumattoman hoidon jatkamiseen tarvitaan ulkopuolisen lääkärin arvio

Social- och hälsovårdsministeriet
18.12.2012 10.53
Tiedote -

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tehnyt päätöksen, jonka vuoksi Suomen on muutettava mielenterveyslakia. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää pikaisesti lain muutosten valmistelun, mutta niiden toteuttaminen kestää vähintään muutaman kuukauden. Siksi STM antaa mielenterveyslain soveltamisesta menettelytapaohjeen.

Menettelytapaohje koskee tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon jatkamista sekä hoidon aikana potilaan tahdosta riippumatta toteutettavia hoitotoimenpiteitä.

Tahdosta riippumattomassa hoidossa olevalle potilaalle on varattava mahdollisuus saada sairaalan ulkopuolisen lääkärin arvio hoidon tarpeesta ennen kuin hoidon jatkamisesta tehdään päätös. Arvion voi tehdä esimerkiksi terveyskeskuslääkäri, mutta ensisijaisesti suositaan psykiatrian erikoislääkärin tai muuta psykiatriaan lääkäriä. Sairaalan on huolehdittava siitä, että ulkopuolinen lääkäri kutsutaan paikalle potilaan tutkimista ja lausunnon antamista varten. Lääkäri antaa saamiensa tietojen perusteella lausunnon silloinkin, kun potilas kieltäytyy tutkimuksesta.

Sairaalan järjestämästä ulkopuolisesta arvioinnista ei saa aiheutua kustannuksia potilaalle. Ulkopuolisen arvion hankkiminen ei muuta mielenterveyslaissa säädettyjä määräaikoja, jotka koskevat tahdosta riippumattoman hoidon jatkamista.

Sairaaloiden tulisi aina potilaan pyytäessä arvioida, täyttyvätkö tahdosta riippumattoman hoidon edellytykset. Potilaan pyyntö ja siihen perustuva arvio on merkittävä potilasasiakirjoihin. Jos edellytykset ovat edelleen olemassa, tästä on ilmoitettava potilaalle.

Potilaalla on oikeus valittaa hoidon jatkamista koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen. Tahdosta riippumattoman hoidon jatkamiseen liittyy myös alistusmenettely, joka on mahdollisesta valituksesta riippumaton erillinen oikeussuojakeino. Potilas voi kannella tahdosta riippumatta tehtävistä tutkimuksista ja hoitotoimenpiteistä, mukaan lukien tahdosta riippumatta annettavasta lääkehoidosta.

Ohjeistus on laadittu yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Helena Vorma, p. 0295 163 388
hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 0295163 367
neuvotteleva virkamies Mika Paavilainen, p. 0295 163 374Muualla palvelussamme

Menettelytapaohje mielenterveyslain soveltamiseksi (Kuntainfo 18.12.2012)

Tillbaka till toppen