Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Växande popularitet för medling vid brott och tvister

Social- och hälsovårdsministeriet
5.12.2012 10.42
Pressmeddelande -

En allt större andel lindriga brott som kommit till polisens kännedom hänvisas till medling. År 2011 hänvisades till medlingsförfarandet 13 240 brott- och tvistemål. Jämfört med året innan ökade andelen med 7,5 procent. År 2011 hänvisades drygt 2 procent av samtliga brott som kommit till polisens kännedom till medling vid brott- och tvistemål.

Förra året var drygt hälften av de brottmål som hänvisats till medling våldsbrott. Andelen unga under 15 år av de misstänkta för brott som hänvisades till medling var 14 procent, medan andelen personer under 21 år var 45 procent. När det gäller brott i nära relationer hänvisades ett större antal än tidigare till medling. Det ökade antalet initiativ har påverkats av en ändring av strafflagen, till följd av vilken även fall av lindrig misshandel i nära relationer är nu brott som hör under allmänt åtal.

Medling erbjuder en lättare, förmånligare och smidigare metod att behandla brott- och tvistemål.  Medling är en samhällelig tjänst där medlarna medlar mellan parterna till ett brott eller en tvist och hjälper dessa vid förhandlingarna.

Medling är en konfidentiell, avgiftsfri tjänst som förutsätter frivilligt samtycke av samtliga parter. Medlarna är frivilliga, de är utbildade, opartiska och har tystnadsplikt.  De verkar under ledning av yrkesutbildad personal. Vid medlingen behandlas de psykiska och materiella skador som brottet orsakat offret, och man kan komma överens om hur de ska gottgöras.

Den viktigaste nyttan med medling är att de sociala relationerna förbättras och de samhälleliga normerna förstärks. Medling ger gärningsmannen möjlighet till moraliskt lärande och till ansvarstagande. Sålunda förebygger den också återfall av brott.

Det har funnits medlingsverksamhet i Finland alltsedan år 1983. Verksamhet som baserar sig på lag har utövats sedan 2006. För närvarande är denna tjänst tillgänglig överallt i Finland. Delegationen för förlikning i brottmål, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet, följer upp, stakar ut riktlinjerna för och främjar den nationella och internationella verksamheten när det gäller medling och dess utveckling. Statsrådet tillsatte delegationen den 5 december för en ny mandatperiod på tre år.

Mer uppgifter

Kari Haavisto, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 02951 63342
Aune Flinck, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 24 7208På vår webbplats

Medling i brott- och tvistemål  

 

Tillbaka till toppen