Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Vaasan sairaanhoitopiiri siirtyy TYKS:n erityisvastuualueelle

Social- och hälsovårdsministeriet
13.12.2012 11.34
Tiedote -

Vuoden 2013 alusta Vaasan sairaanhoitopiiri siirtyy Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta Turun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelle. Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen, jolla säädetään erityistason sairaanhoidosta vastaavista erityisalueista sekä niihin kuuluvista sairaanhoitopiireistä.

Vaasan sairaanhoitopiiri on ainoa sairaanhoitopiiri, jossa väestön enemmistön kieli on ruotsi. Alue on kärsinyt vaikeasta lääkäripulasta ja erityisesti ruotsinkielisiä ja kaksikielisiä lääkäreitä on ollut vaikea saada. Länsirannikon kolmen sairaanhoitopiirin resurssien yhdistämisellä voidaan saada palvelut vastaamaan paremmin väestöjen tarpeita.

Erityisvastuualueen muutos ei välttämättä aiheuta kovin suurta muutosta siihen, mihin Vaasan sairaanhoitopiirin alueella asuvat hakeutuvat hoitoon. Pääosa erikoissairaanhoidon palveluista saadaan edelleen omasta sairaanhoitopiiristä kuten nykyisinkin. Vuoden 2014 alusta terveydenhuoltolaki mahdollistaa potilaan vapaan hoitopaikan valinnan. Sairaalasiirrot tapahtuvat pääosin päivystyksellisinä. Lyhyemmän matkan takia Tampereen yliopistotasoisen päivystyshoidon käyttö luultavasti jatkuu ja vain osa siitä siirtyy Turkuun.

Terveydenhuoltolain mukaan samaan erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien on tehtävä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Siirron arvioidaankin vaikuttavan enemmän palvelujen suunnitteluun jayhteistoimintaan muun muassa henkilöstön saatavuuden turvaamisessa ja koulutuksessa sekä yhtenäisten hoitojärjestelmien kehittämisessä. Turun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelle kuuluvilla Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireillä on pitkälti samanlainen hoitokulttuuri ja kielelliset tarpeet.

Lisätietoja

osastopäällikkö Eija Koivuranta, p. 0295 163 365
hallitusneuvos Anne Koskela, p. 0295 163 384

Tiedotteen kolmatta kappaletta on täsmennetty 17.12.2012. Pääosa erikoissairaanhoidon palveluista saadaan edelleen omasta sairaanhoitopiriistä.Tillbaka till toppen