Pressmeddelanden

Precisering av garantipensionen för långtidsarbetslös

SHM
Pressmeddelande 15.12.2011 12.00

Förhöjningar i utkomststödet

SHM
Pressmeddelande 24.11.2011 11.44

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2012

SHM
Pressmeddelande 23.11.2011 11.34