Pressmeddelanden

Arbetspensionspremierna för år 2014 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 21.11.2013 7.36

Nordiskt samarbete inom hälsovårdssektorn utreds

SHM
Pressmeddelande 19.11.2013 8.36

Sjukförsäkringsavgifterna för år 2014 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 14.11.2013 11.34

Rättsskyddet för misshandlade barn förstärks

SHM
Pressmeddelande 7.11.2013 11.25

Arbetslöshetspremierna minskar något under år 2014

SHM
Pressmeddelande 31.10.2013 11.57