Hoppa till innehåll
Media

Hemvårdsförsöket fortsätter till slutet av 2016

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2014 14.18
Pressmeddelande
Hemvårdsförsöket som inleddes i början av 2005 fortsätter till slutet av 2016. Hemservice och hemsjukvård har slagits samman till hemvård i de kommuner som är med i försöket. Under den tid som försöket pågått har samma aktör kunnat ordna både hemsjukvård och hemservice. Därmed har det inte haft någon betydelse hur man har organiserat kommunens social- och hälsovårdstjänster.

Under försöket har man samlat klienternas uppgifter i ett register vid verksamhetsenheten för hemvård, och registret har varit tillgängligt för alla anställda inom hemvården. Man får fortsätta att använda klientregistret till slutet av 2016. 

Samarbetet mellan hemservicen och hemsjukvården fortsätter tills de social- och hälsovårdsområden som fastställs genom permanent lagstiftning inleder sin verksamhet i början av 2017.

Alla kommuner som för närvarande deltar i försöket kan fortsätta det. Nya kommuner tas inte med i försöket. Om en kommun vill avsluta försöket ska den meddela social- och hälsovårdsministeriet om detta.

Regeringen föreslog torsdagen den 18 december att de lagar som gäller saken ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna på fredagen. De träder i kraft den 1 januari 2015.

Ytterligare information

Anne Koskela, regeringsråd, tfn 0295 163 384På vår webbplats

 Hemservice

]]>
Tillbaka till toppen