Hoppa till innehåll
Media

75 miljoner euro sparas på sjukförsäkringen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2014 14.14
Pressmeddelande

Inbesparingar på totalt 75 miljoner euro görs inom sjukförsäkringen på vuxnas FPA-ersättningar för tandvård, reseersättningar och FPA:s rehabilitering enligt prövning. Därigenom fullföljs regeringens rambeslut från 2013 och 2014.

Inom tandvården får patienter i fortsättningen endast ersättning från FPA för tandgranskning vartannat år. På så sätt följer ersättningspraxisen inom den privata tandvården principen inom den offentliga tandvården, dvs. att vuxnas tänder granskas endast vartannat år. Ersättningen betalas ändå fortfarande ut varje år om patienten med tanke på sitt hälsotillstånd behöver besöka tandläkaren oftare.

Samtidigt sänks FPA-ersättningen till patienten för vård av privat tandläkare och munhygienist. I fortsättningen är den genomsnittliga ersättningen till patienten för privat tandvård 24,1 procent istället för aktuella 29,5 procent.

Den resespecifika självrisken för resor som ersätts av sjukförsäkringen stiger från 14,25 euro till 16 euro. Samtidigt stiger den årliga självrisken för resekostnader, dvs. det så kallade resetaket, från 242,25 euro till 272 euro. Resetaket motsvarar fortsättningsvis de sammanlagda självriskandelarna för 17 enkelresor. Dessutom hänvisas patienterna oftare än tidigare att beställa sina resor via förmedlingscenter som har ingått ett avtal om direktersättning med FPA. Om en patient beställer en resa utan att anlita ett förmedlingscenter uppgår den resespecifika självrisken till 32 euro och den räknas inte med i resetaket.

Enligt lagen ska ett belopp som motsvarar fyra procent av sjukförsäkringsavgifter som uppbärs av de försäkrade användas till FPA:s rehabilitering enligt prövning. Det lagstadgade minimibeloppet sänks till två procent av sjukförsäkringsavgifterna. Riksdagen kommer ändå fortfarande att besluta om det faktiska belopp som ska användas till rehabilitering enligt prövning.

För att inbesparingarna inom sjukförsäkringen ska gälla statens finansieringsandel förändras finansieringsandelarna för sjukförsäkringen så att de försäkrade finansierar 55,1 procent av sjukförsäkringens kostnader och staten 44,9 procent.

Inbesparingarna inom sjukförsäkringen genomförs stegvis från och med nästa år och kommer att ha genomförts fullt ut år 2017. Regeringen föreslog torsdagen den 18 december att lagarna som gäller ärendet ska stadfästas. Avsikten är att republikens president fastställer lagarna på fredagen. Lagarna träder i kraft 1.1.2015.

Ytterligare information

regeringssekreterare Sanna Pekkarinen, tfn 02951 63196, [email protected]

Tillbaka till toppen