Hoppa till innehåll
Media

Partiell rehabiliteringspenning underlättar kombinationen av arbeteoch rehabilitering

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2014 14.00
Pressmeddelande

Rehabiliteringsklienten kan i fortsättningen få partiell rehabiliteringspenning för de rehabiliteringsdagar som han eller hon arbetar deltid vid sidan om rehabiliteringen. Den partiella rehabiliteringspenningens belopp är hälften av den penning som fås för rehabilitering på heltid.

För att få partiell rehabiliteringspenning kan rehabiliteringsklienten arbeta högst 60 procent av sin normala arbetstid. Partiell rehabiliteringspenning betalas endast åt personer som förvärvsarbetar eller verkar som företagare. Om rehabiliteringsklienten inte har ett förvärvsarbete ska personens utkomst under rehabiliteringen även i fortsättningen tryggas genom rehabiliteringspenning på heltid.

Genom reformen stödjer man utvecklingen av rehabiliteringen så att den får en öppnare form och blir lättare. Det är viktigt att rehabiliteringen genomförs nära rehabiliteringsklientens vardagsliv, arbete och livsmiljö. Den partiella rehabiliteringspenningen möjliggör en mer flexibel rehabilitering än tidigare och stöder arbete även under rehabilitering. Förslaget om ibruktagande av en partiell rehabiliteringspenning framfördes år 2013 av en arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet, som kartlade vilka hinder lagstiftningen utgör för partiellt arbetsföra personers sysselsättning.

Genom den rehabiliteringspenning som FPA betalar tryggas rehabiliteringsklientens utkomst under rehabiliteringen i de fall där rehabiliteringen hindrar personen från att arbeta. Målet med rehabiliteringen bör vara att hjälpa personer att hållas kvar, återvända till eller komma in i arbetslivet.

Regeringen föreslog torsdagen den 18 december att lagen som gäller ärendet ska stadfästas. Avsikten är att republikens president fastställer lagen på fredagen. Lagen träder i kraft 1.10.2015.

Ytterligare information

konsultativ tjänsteman Pekka Humalto, tfn 02951 63193, [email protected]


 
Tillbaka till toppen