Hoppa till innehåll
Media

Erityiskustannusten vaikutus vammaisetuuden määrään yhtenäistyy

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 30.12.2014 14.19
Tiedote -

Jatkossa 16 vuotta täyttäneen vammaistuen myöntäminen ei enää edellytä erityiskustannuksia vaan edellytyksenä on ainoastaan vamman tai sairauden aiheuttama haitta, avuntarve tai ohjauksen ja valvonnan tarve. Erityiskustannukset vaikuttavat jatkossa kaikkien vammaisetuuksien määrään korottavasti. Alle 16-vuotiaan vammaistuki määräytyy näin jo nyt.

Eläkettä saavan hoitotukea ei voi enää saada pelkästään erityiskustannusten perusteella, vaan tuen myöntäminen edellyttää aina avun tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta. Tällä hetkellä eläkettä saavan hoitotuki voidaan myöntää myös pelkkien erityiskustannusten perusteella. Muutoksen myötä erityiskustannusten merkitys vähenee ja etuuden myöntämisessä arvioidaan selkeämmin hakijan tuen tarvetta.

Lisäksi laissa säädetään, mitkä sairaudesta tai vammasta aiheutuneet erityiskustannukset Kela ottaa huomioon arvioidessaan vammaisetuuden tasoa. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi kotipalvelu-, lääkäri-, lääke- ja kuntoutuskulut, jotka hakija maksaa itse.

Muutoksilla poistetaan vammaisetuuksien kohdentumisessa havaittuja epäkohtia ja lisätään eri etuuksien yhtenäisyyttä.

Muutokset helpottavat hakemuksen tekemistä

Muutokset helpottavat vammaisetuuksien hakemista, kun hakija tietää etukäteen, mitkä erityiskustannukset otetaan huomioon. Toisaalta etuutta voi hakea myös kokonaan ilman erityiskustannuksia. Kela voi myöntää vammaisetuudet nykyistäpitemmäksi ajaksi ja entistä useammin toistaiseksi, koska tuen saaminen ei enää edellytä kustannusten osoittamista. Kustannukset vaihtelevat usein, vaikka perussairaus- tai vamma voi pysyä muuttumattomana. Muutosten arvioidaan vähentävän myös sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan tulevien valitusten määrää.

Muutos lisää perusvammaistuen saajien määrää noin 10 000 henkilöllä vuoden 2020 loppuun mennessä. Eläkettä saavan hoitotuki painottuu hieman nykyistä enemmän korotettuun tukeen, ja alinta ja ylintä hoitotukea saavien määrä laskee hieman. Hoitotuen saajien kokonaismäärä pysyy nykyisellä tasolla. Uudistus koskee uusia vammaisetuushakemuksia. Tällä hetkellä maksussa olevien vammaisetuuksien maksua jatketaan nykyperustein seuraavaan tarkistukseen asti.

Kelan myöntämät vammaisetuudet ovat alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki. Vammaisetuudet on porrastettu kolmeen tasoon hakijan tuen tarpeen mukaan.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista ja tasavallan presidentti vahvisti lain tiistaina 30. joulukuuta. Laki tulee voimaan 1.6.2015, mutta esitykseen sisältyvä Suomessa asumisen määritelmää koskeva tekninen muutos tulee kuitenkin voimaan jo 1.1.2015.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Pasi Pajula, p. 02951 63479, [email protected]Muualla palvelussamme

Vammaisetuuksien myöntöedellytysten muuttaminen  

Tillbaka till toppen