Hoppa till innehåll
Media

Renskötarnas vikariehjälp blir permanent

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2014 14.01
Pressmeddelande

Systemet med vikariehjälp för renskötare som påbörjades som ett experiment år 2010 blir permanent. Målet är att stöda renskötarna så att de orkar i arbetet, behåller sin hälsa och funktionsförmåga och på det sättet förbättra förutsättningarna att idka renskötsel.

Renskötaren kan skaffa sig vilken vikarie han eller hon vill när vikariehjälp behövs för renskötseln på grund av arbetsoförmåga som orsakats av sjukdom eller olycksfall. Arbetsoförmågan kan påvisas med intyg av läkare, sjukskötare eller hälsovårdare. Vikarien kan inte vara anställd av renskötaren och kan inte vara familjemedlem. Vikariehjälp kan användas endast 90 dagar i kalenderåret.

Lagen gäller renskötare som har en pensionsförsäkring för lantbruksföretagare samt äger minst 50 inräknade renar antingen ensam eller tillsammans med ett barn i samma hushåll. År 2012‒2013 fanns det cirka 790 renskötare som hade obligatorisk pensionsförsäkring och som ägde det antal inräknade renar som krävs. I fortsättningen beräknas cirka 150 renskötare använda vikariehjälp varje år.

Regeringen föreslog torsdagen den 18 december att de lagar som gäller saken ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna på fredagen. De träder i kraft den 1 januari 2015.

Ytterligare information

regeringssekreterare Annika Parsons, p. 0295 163 596

Tillbaka till toppen