Hoppa till innehåll
Media

Iäkkäiden mahdollisuutta asua kotona tuetaan

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 30.12.2014 14.17
Tiedote -

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) muuttuu vuoden 2015 alusta.

Lakimuutoksen myötä iäkkäiden henkilöiden arvokasta elämää tukeva hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisillä tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla. Kunnan on myös selvitettävä mahdollisuudet vastata iäkkään henkilön palvelutarpeeseen kotiin annettavilla palveluilla tai muilla avopalveluilla ennen pitkäaikaista laitoshoitoa.

Pitkäaikainen laitoshoito yhdistetään aiempaan voimakkaammin iäkkään palvelutarpeeseen. Avopalveluiden kehittäminen mahdollistaa sen, että nykyistä useammat iäkkäät voivat asua omassa kodissaan ja yhä harvemmat tarvitsevat laitoshoitoa. Samalla kustannusten kasvu hidastuu. Iäkkäällä henkilöllä on jatkossakin oikeus saada ne lain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, joita hän tarvitsee.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista ja tasavallan presidentti vahvisti lain 30. joulukuuta. Laki tulee voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja

hallitusneuvos Riitta Kuusisto, p. 0295 163 401
neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, p. 0295 163 549Muualla palvelussamme

Ikäihmiset  

Tillbaka till toppen