Hoppa till innehåll
Media

Stränga behörighetskrav för dem som bedömer hälsorisker i bostäder

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2014 14.11
Pressmeddelande -

Kvaliteten på övervakningen av hälsoförhållandena i bostäder och andra vistelseutrymmen ska förbättras. I fortsättningen får endast tillräckligt kompetenta experter bedöma hälsoförhållandena i bostäder och vistelseutrymmen.

 

Målet är att ingripa i problemen snabbare, vilket bidrar till att man effektivare kan förebygga att hälsorisker hos människor uppstår och förvärras. Samtidigt kan man minska de kostnader som hälsoriskerna medför. Det är också meningen att nivån på undersökningarna och utredningarna om hälsoförhållanden ska förbättras så att åtgärderna för att reparera utrymmen som används för boende eller permanent vistelse kan riktas rätt.

Avsikten med lagreformen är att underlätta och öka anlitandet av utomstående experter i mätningar, provtagningar, undersökningar och utredningar som gäller hälsoförhållandena. Så här får hälsoskyddsmyndigheterna mer information som stöd för sitt beslutsfattande.

I samband med reformen fastställs nationellt enhetliga behörighetskrav för experterna. I fortsättningen får endast personer som bevisat sin behörighet verka som utomstående experter.

För att få fungera som expert måste man vara certifierad i ett offentligt nationellt system som bland annat fastighetsägare och disponenter kan använda för att kontrollera en experts behörighet. Det nuvarande kommunspecifika bedömnings- och godkännandeförfarandet kommer inte längre atthöra till kommunernas uppgifter.

Regeringen föreslog torsdagen den 18 december att lagen som gäller saken ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster den på fredagen. Lagen träder i kraft den 1 mars 2015. Uppfyllandet av behörighetskraven för utomstående experter förutsätter en övergångsperiod på 24 månader efter att lagen trätt i kraft. Övergångstiden gäller de experter som har verkat som utomstående experter innan lagen trädde i kraft.

Ytterligare information

överinspektör Vesa Pekkola, tfn 02951 63282 , [email protected]
regeringssekreterare Helena Korpinen, tfn 02951 63367, [email protected] 

Tillbaka till toppen