Hoppa till innehåll
Media

Höjda förmåner för krigsinvaliders makar, frontunderstöd för frivilliga ändras inte

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2014 14.01
Pressmeddelande
Maximipriset för öppen rehabilitering för krigsinvaliders makar, änkor och krigsänkor höjs med 90 euro från nuvarande 750 euro till 840 euro per rehabiliteringsklient. Maximipriset för öppen rehabilitering som ges i hemmet höjs med 135 euro från nuvarande 1125 euro till 1260 euro per rehabiliteringsklient.

Enligt uppskattningar för år 2015 behöver ungefär 1510 personer rehabilitering, och av dem är ungefär 20 personer krigsänkor. Institutionsrehabiliteringen är max två veckor lång och dagrehabiliteringen max 15 dagar. Statskontoret väljer på basis av ansökningar de personer som ska rehabiliteras.

Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor är i kraft 1.1-31.12.2015.

Frontunderstödet som beviljas till utländska frivilliga frontmän förblir oförändrat. Frontunderstödet uppgår till 540 euro och beviljas som en engångsbetalning. Frontunderstöd kan beviljas till utländska frontmän som har tjänstgjort som frivilliga i Finlands krig och som är fast bosatta i Estland, Finland eller inom det tidigare Sovjetunionens område. År 2015 beviljas frontunderstöd till uppskattningsvis 80 personer.

Ytterligare information

regeringssekreterare Annika Parsons, tfn 0295 163 596På vår webbplats

Veteranförmåner

]]>
Tillbaka till toppen