Pressmeddelanden

Sjukpensionärers återgång i arbete underlättas
SHM
Pressmeddelande 8.10.2009 11.06
Smidigare för studerandena att ansöka om sjukdagpenning
SHM
Pressmeddelande 1.10.2009 10.25
H1N1-vaccinationsordningen bestäms med en förordning
SHM
Pressmeddelande 24.9.2009 10.26
Förslaget till vaccinationsordning är färdigt
SHM
Pressmeddelande 17.9.2009 9.00