Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Gemensamma riktlinjer för reformen av alkohollagen efterlystes i en workshop

Social- och hälsovårdsministeriet
12.10.2015 17.15
Pressmeddelande 156/2015

Reformen av alkohollagstiftningen inleddes 12.10 i en av social- och hälsovårdsministeriet sammankallad workshop. Under workshopen diskuterade ett tjugotal aktörer sina ståndpunkter om alkohollagen.

Både gemensamma och korsvisa mål lyftes fram. Familje- och omsorgsminister Juha Rehula öppnade workshopen.

På workshopen lyftes bland annat fram Alkos monopol, avveckling av normer, alkoholdryckernas pris, avreglering av försäljning och reglering av reklam. Man fäste uppmärksamhet vid passagerarimport och näthandel från utlandet. Genom en begränsning av dessa vore det möjligt att få skatteintäkter i Finland.

Minister Rehula betonade att ett brett samråd med olika aktörer ska hållas i samband med reformen.

”Vi vill finna gemensamma mål. Aktörerna har reella påverkningsmöjligheter. Vi ville öppna beredningen genom att sammanföra olika aktörer till en genuin diskussion”, sade ministern.

Det råder enighet om nödvändigheten av en total översyn av alkohollagstiftningen. Lagstiftningen består av alkohollagen från år 1994 och 15 förordningar som utfärdats med stöd av denna. Regleringen måste ännu överföras från förordningarna till den egentliga alkohollagen.

Den reformerade lagen ska kunna minska hälsorelaterade skador orsakade av alkohol, vilka medför betydande kostnader för samhällsekonomin. Å andra sidan bör ur näringspolitikens synvinkel lagstiftningen minskas och onödig reglering slopas.

Efter workshopen fortsätter social- och hälsovårdsministeriet beredningen av alkohollagen och förordningar som har samband med den. I sista hand beslutar statsrådet om de politiska riktlinjerna för reformen. Avsikten är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen vårvintern 2016. Avsikten är att lagstiftningen träder i kraft 1.1.2017.

Ytterligare information:

Direktör Kari Paaso, tfn 02951 63340, [email protected]
Regeringsråd Ismo Tuominen, tfn 02951 63341, [email protected]
Familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare Hanna-Maija Kause, tfn 050 566 7949, [email protected]

Juha Rehula
Tillbaka till toppen