Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ansvaret för ordnandet av hälso- och sjukvård för fångar överförs till Institutet för hälsa och välfärd

Social- och hälsovårdsministeriet
28.9.2015 11.51
Pressmeddelande 151/2015

Regeringen föreslår att ansvaret för ordnandet av hälso- och sjukvården för fångar överförs från Brottspåföljdsmyndigheten till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Enheten för hälso- och sjukvård för fångar, som inrättas under Institutet för hälsa och välfärd, ansvarar för hälso- och sjukvården för fångar.

Samtidigt överförs uppgiften att övervaka och styra hälso- och sjukvården för fångar på Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira samt regionförvaltningsverken. Genom ändringarna stärks ställningen för hälso- och sjukvården för fångar som en del av det övriga hälso- och sjukvårdssystemet.

Regeringen överlämnade propositionerna om detta till riksdagen måndagen den 28 september. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft 1.1.2016.

Ytterligare information

regeringsråd Anne Koskela, tfn 0295 163 384
[email protected]

Tillbaka till toppen