Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nya psykoaktiva substanser tas in i förteckningen över narkotika

Social- och hälsovårdsministeriet
10.9.2015 13.30
Pressmeddelande 143/2015

I Finlands förteckning över narkotika tas det in sju nya psykoaktiva substanser som används som droger. Det betyder att tillverkning, import, lagring, hållande till salu, överlåtelse samt innehav och användning av dessa substanser i fortsättningen är straffbara gärningar. En statsrådsförordning om det träder i kraft den 28 september 2015.

Narkotikabruk kan vara skadligt för hälsan, den mentala hälsan och den sociala funktionsförmågan. Att ämnena förbjuds kommer inte att helt stoppa användningen av dem, men det förebygger spridning av dem eller gör att ämnena inte sprids lika snabbt till nya användare, i synnerhet bland unga. Att ämnena klassificeras som narkotika förbättrar också möjligheterna för narkotikakontrollen.

De ämnen som tas in i förteckningen över narkotika är acetylfentanyl och ocfentanyl samt fem andra ämnen som är farliga för hälsan: 2-MeO-PCP, 3-MeO-PCP, 4-MeO-PCP, AB-CHMINACA, MDMB-CHMICA. Ämnet 2-MeO-PCP har innefattats i kontrollen som en s.k. positionsisomer av 3-MeO-PCP och 4-MeO-PCP, men missbruk av den har ännu inte påträffats. Det är första gången som en positionsisomer av ett ämne som har bedömts som farligt för hälsan klassificeras som narkotika i Finland. Att klassificera en positionsisomer som narkotika blev möjligt i och med en ändring av narkotikalagen i slutet av 2014.

Ämnena 2-MeO-PCP, 3-MeO-PCP ja 4-MeO-PCP är metoxiderivat av fencyklidin, även kallat PCP. Fencyklidin är klassificerat som narkotika enligt FN:s konvention om psykotropa ämnen. Ämnena orsakar hallucinationer och sensorisk deprivation. AB-CHMINACA och MDMB-CHMICA är syntetiska cannabinoider, och från övriga Europa har det rapporterats om missbruk av dessa ämnen som lett till allvarliga hälsoskador, t.ex. förgiftningar som lett till sjukhusbesök och dödsfall i anknytning till blandmissbruk. Acetylfentanyl och ocfentanyl är syntetiska opioder som påminner om ämnet fentanyl, som är klassificerat som narkotika och också används som smärtlindrande läkemedel. Syntetiska opioder orsakar bland annat humörsvängningar, eufori och sömnighet. De fentanylderivat som nu klassificeras som narkotika kan redan i mycket små doser orsaka andningsförlamning som leder till döden, så de bör betraktas som mycket farliga.

Med undantag för 2-MeO-PCP har ämnena anmälts till det system för tidig varning som förvaltas av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruks (ECNN). Detta innebär att missbruk av dem har ökat i Europa och i viss utsträckning även i Finland.

I samband med ändringen av förordningen överförs också tio av de psykoaktiva substanser som omfattas av narkotikakontrollen i Finland till en annan bilaga till förordningen, eftersom de börjar innefattas av kontrollen även med stöd av FN:s konvention. Ändringen grundar sig på ett beslut fattat vid FN:s narkotikakommissions session i mars 2015. Ämnena är de första nya psykoaktiva substanser som nu börjar omfattas av omfattande internationell kontroll med stöd av konventionen.

Ytterligare information

Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 02951 63341, [email protected]

Tillbaka till toppen