Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En styrgrupp och en projektgrupp för social- och hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen utnämndes

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
11.9.2015 9.12
Pressmeddelande 145

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har tillsatt en tjänstemannastyrgrupp och en projektgrupp för att bereda social- och hälsovårdsreformen, inrättandet av självstyrande områden och regionförvaltningsreformen.

Gruppernas mandatperiod är 1.10.2015–15.04.2019. Grupperna har till uppgift att bereda och genomföra social- och hälsovårdsreformen och dess finansieringslösningar samt inrättandet av självstyrande områden i anslutning till reformen.

Ordförande för styrgruppen är SHM:s kanslichef Päivi Sillanaukee och dess vice ordförande är FM:s statssekreterare Martti Hetemäki. Som medlemmar i styrgruppen ingår också Tiina Astola, kanslichef för justitieministeriet och Tuomas Pöysti, projektchef och understatssekreterare. 

Ordförande för projektgruppen är understatssekreterare Tuomas Pöysti. I gruppen ingår representanter för social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. Projektgruppen ansvarar för beredningen och verkställigheten av reformen.

Projektgruppen har under sig grupper som bereder olika sakkomplex. Till en början utnämns grupper som ska bereda områdesindelningen, en lag om ordnande och en införandelag, en lag om de självstyrande områdena samt bestämmelser om finansieringen. Utöver dessa kan projektgruppen tillsätta andra beredningsgrupper.

Projektchef Tuomas Pöysti rapporterar direkt till ministrarna och ansvarar för föredragningen av ärenden som gäller projektet för ministerarbetsgruppen för reformer.

Enligt regeringsprogrammet ska en parlamentarisk uppföljningsgrupp för projektet tillsättas genom ett separat beslut. Som stöd för reformen tillsätts dessutom genom ett separat beslut ett sakkunnigforum bestående av sakkunniga inom social- och hälsovård.

Ytterligare information:

SHM, överdirektör Kirsi Varhila, tfn 0295 163338
SHM, regeringsråd Pekka Järvinen, tfn 0295 163367
FM, överdirektör Päivi Laajala, tfn 0295 530026
FM, regeringsråd Auli Valli-Lintu, tfn 0295 530079

En styrgrupp och en projektgrupp för social- och hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen (på finska)

alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Tillbaka till toppen