Hoppa till innehåll
Media

Ny beredning av social- och hälsovårdsreformen inleddes

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2015 12.11
Pressmeddelande 54/2015

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett en ny beredning av social- och hälsovårdsreformen. Den gemensamma visionen gjordes klarare vid beredningsgruppernas arbetsseminarium den 2 oktober i Helsingfors.

Social- och hälsovårdsreformen bereds under ledning av familje- och omsorgsminister Juha Rehula. Minister Rehula är som bäst på en regional turné för att träffa kommunala beslutsfattare runt om i Finland. Under besöken diskuterar man kommunernas ståndpunkter om inrättandet av framtida självstyrelseområden och om hur kommunerna förbereder sig på kommande förändringar.

Riktlinjerna för social- och hälsovårdsreformen dras upp av regeringen. Avsikten är att under oktober dra upp linjerna för antalet självstyrande områden, som ska användas som underlag för den fortsatta beredningen. Enligt regeringsprogrammet kan antalet områden vara högst 19. Därefter hörs kommunerna om områdesbeslutet.

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har en gemensam tjänstemannastyrgrupp och en projektgrupp som bereder social- och hälsovårdsreformen, inrättandet av självstyrande områden och regionförvaltningsreformen. Grupperna har till uppgift att bereda och genomföra social- och hälsovårdsreformen och dess finansieringslösningar samt inrättandet av självstyrande områden som anknyter till reformen.

Under projektgruppen verkar grupper som bereder olika sakområden. De bereder områdesindelningarna, en lag om ordnandet av vården, en lag om införande, en lag om självstyrande områden och finansieringsbestämmelser. Olika aktörer inbjuds flexibelt att delta i de olika beredningsfaserna.

Projektledare för social- och hälsovårdsreformen är understatssekreterare Tuomas Pöysti. Projektledaren rapporterar direkt till ministrarna och ansvarar för föredragningen om ärenden som gäller projektet till reformministerarbetsgruppen. Ministerarbetsgruppen drar upp de politiska riktlinjerna för beslut av regeringen och styr beredningsgruppernas arbete. Projektet har också en parlamentarisk uppföljningsgrupp där samtliga riksdagspartier ingår.

Tidtabellen för beredningen är snäv. Avsikten är att en proposition om ordnandet av social- och hälsovården lämnas till riksdagen hösten 2016.

www.stm.fi/sote-uudistus

Ytterligare information

projektledare, understatssekreterare Tuomas Pöysti, tfn 0295 163012
 

Tillbaka till toppen