Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

65 nya psykoaktiva substanser förbjuds genom förordning

Social- och hälsovårdsministeriet
10.9.2015 13.30
Pressmeddelande 144/2015

Genom en statsrådsförordning förbjuds tillverkning, import, lagring, hållande till salu och överlåtelse av 65 nya psykoaktiva substanser som för närvarande inte omfattas av tillsyn. Innehav och användning av ämnena blir inte straffbart. Förordningen träder i kraft den 28 september 2015.

Av de ämnen som förbjuds är 37 antingen syntetiska cannabinoider eller syntetiska katinoner, som är de vanligaste grupperna av alla nya psykoaktiva substanser. Syntetiska cannabinoider är psykoaktivt verkande ämnen som är starkare än cannabis och vars bieffekter kan vara skadliga. Bland annat ökar de risken för psykos. Syntetiska katinoner är besläktade med de verksamma ämnena i drogen kat. Den katinon som blivit mest känd som designad drog är MDPV, som är klassificerad som narkotika. Den tredje största gruppen av de ämnen som nu förbjuds är fenetylaminer. Vid användning i drogsyfte har de hallucinogen och uppiggande effekt.

Inte alla av de nya psykoaktiva substanser som nu förbjuds har etablerats i Finland och inte alla har hittills visat sig märkbart farliga. Ämnena sprider sig dock snabbt inom EU, så det är viktigt att ämnena börjar omfattas av kontroll. Förslaget att de ämnen som nu förbjuds ska tas med i förteckningen över för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen har kommit från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, som ansvarar för bedömningen av nya psykoaktiva substanser. Ämnena har också rapporterats till det system för tidig varning som förvaltas av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN). I systemet tas in ämnen som man märker att missbrukas och ger upphov till skador i Europa.

Finlands narkotikalag ändrades i december 2014, så att nya psykoaktiva ämnen började innefattas i kontrollen enligt narkotikalagen. I narkotikalagen togs in en definition av för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen som kan vara farliga för hälsan. Det har dock inte rapporterats några sådana uppgifter om ämnena att det vore motiverat att klassificera dem som narkotika. Förteckningen över för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen finns i den uppdaterade statsrådsförordningen 1130/2014.

Ytterligare information

Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 02951 63341, [email protected]

Tillbaka till toppen