Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i förmåner – garantipensionen höjs, kostersättningen slopas

Social- och hälsovårdsministeriet
28.9.2015 11.30
Pressmeddelande 147/2015

Regeringen föreslår att garantipensionen höjs med 23 euro från och med årsskiftet. Syftet med garantipensionen är att trygga försörjningen för en pensionstagare som är bosatt i Finland, om pensionstagarens pensioner inte annars räcker till skälig försörjning.

Beloppet av full garantipension är i år 746,57 euro, och garantipensionens nivå justeras årligen enligt folkpensionsindex. Garantipensionen betalas av statens medel. I och med höjningen beräknas utgifterna för garantipensionen stiga med 30 miljoner euro, vilket gör att utgifterna blir 192 miljoner euro nästa år.

Det föreslås att kostersättningen för personer med celiaki slopas. Genom ändringen förenhetligas och förtydligas systemet med handikappförmåner. Personer med celiaki har hittills fått en handikappförmån som avviker från andra. Även efter slopandet av kostersättningen beaktas personer med celiaki i systemet med handikappförmåner, och rätten till stöd för t.ex. personer med celiaki som har fyllt 16 år kommer att bedömas på motsvarande sätt som i fråga om andra som ansöker om stöd.

Regeringen lämnade en proposition om lagändringarna till riksdagen måndagen den 28 september. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016.

Ytterligare information:

Pasi Pajula, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63479, [email protected]

Tillbaka till toppen