Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i lagen om alterneringsledighet

Social- och hälsovårdsministeriet
28.9.2015 11.30
Pressmeddelande 148/2015

Villkoren för alterneringsledighet föreslås bli ändrade. I fortsättningen kommer alterneringsledighet att förutsätta att den anställda har varit i arbete i minst 20 år. Tidigare räckte det med 16 år.

Regeringen lämnade en proposition om lagändringen till riksdagen måndagen den 28 september. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016.

I propositionen föreslås även att alterneringsledigheten ska förkortas, så att den maximala längden för alterneringsledighet blir 180 kalenderdagar. Samtidigt slopas periodiseringen av alterneringsledigheten. Alterneringsersättningen förenhetligas genom att man slopar den högre ersättningen för dem med lång tid i arbetslivet. Det innebär att alterneringsersättningen i fortsättningen för alla är 70 procent av arbetslöshetsdagpenningen. Ändringen av lagen om alterneringsledighet har beretts i samarbete med arbetsmarknadens centralorganisationer.

Ytterligare information:

Pekka Paaermaa, regeringssekreterare, tfn 0295 163 180, [email protected]

Tillbaka till toppen