Pressmeddelanden

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2019

SHM
Pressmeddelande 16.11.2018 13.24

Sjukförsäkringsavgifterna för 2019 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 15.11.2018 13.33

Regeringen ser över apoteksverksamheten stegvis

SHM
Pressmeddelande 2.11.2018 9.31

Ändringar av jämkade arbetslöshetsförmåner

SHM
Pressmeddelande 1.11.2018 13.14