Hoppa till innehåll
Media

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas totala belopp för nästa år har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2019 13.43
Pressmeddelande 158/2019

Statsrådet har fastställt procentsatserna för arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2020. Arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs årligen genom lag.

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas totala belopp sänks nästa år med 0,49 procentenheter. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är 1,25 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,45 procent av lönen, om lönesumman är högst 2 125 500 euro. För den överskjutande delen av lönesumman är premien 1,7 procent av lönen.

Nästa år är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,65 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,45 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk är 0,45 procent av det sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet, om lönesumman är högst 2 125 500 euro. För den överskjutande delen av lönesumman är premien 0,99 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet är 0,45 procent av lönen, om lönesumman är högst 2 125 500 euro. För den överskjutande delen av lönesumman är premien 1,21 procent av lönen.

Maximibeloppet för Sysselsättningsfondens konjunkturbuffert höjs till ett belopp som motsvarar utgifterna för en arbetslöshetsgrad på 6 procentenheter.

Republikens president stadfäste lagarna onsdagen den 4 december. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Marko Leimio, regeringssekreterare, tfn 0295 163 564, [email protected]

Socialförsäkringsavgifter

Tillbaka till toppen