Hoppa till innehåll
Media

Aktiveringsmodellen slopas vid årsskiftet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2019 14.34
Pressmeddelande 170
Banneri ”Epäoikeudenmukainen aktiivimalli puretaan 1.1.2020 ja sosiaaliturvan uudistamisessa siirrytään eteenpäin.” Aino-Kaisa Pekonen, sosiaali- ja terveysministeri

Aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa tillämpas inte längre från och med den 1 januari 2020.

Aktiveringsmodellen har inte längre någon sänkande effekt på arbetslöshetsförmåner som betalas för arbetslöshetstid från och med den 1 januari 2020. Från och med den 1 januari 2020 följer inte heller Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna aktiviteten hos mottagare av arbetslöshetsförmåner utifrån aktiveringsmodellen. Om arbetslöshetsförmånen tidigare har sänkts på grund av aktiveringsmodellen, återgår den till normalt belopp vid ingången av 2020. Aktiveringsmodellen inverkar dock fortfarande på sådana arbetslöshetsförmåner som tjänas in under 2019 men som betalas i januari 2020.

Slopandet av aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa inverkar inte på arbetslösas möjligheter att studera eller delta i verksamhet som stöder jobbsökningen och sysselsättningen och som arrangeras av olika aktörer. Även de övriga förutsättningarna för att få arbetslöshetsförmån förblir oförändrade, vilket betyder att arbetssökande bland annat ska söka jobb och vara beredd att ta emot sådant jobb som erbjuds för att ha rätt till arbetslöshetsförmån.

”Den orättvisa aktiveringsmodellen slopas den 1 januari 2020, och därefter fortsätter reformen av den sociala tryggheten”, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

På grund av slopandet av aktiveringsmodellen ändras också lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och de bestämmelser om statsandel för inkomstrelaterad dagpenning som ingår i lagen om arbetslöshetskassor. Dessa ändringar har ingen inverkan på de förmåner som betalas till arbetslösa arbetssökande.

Regeringen har föreslagit att de lagar som gäller ändringarna stadfästs, och republikens president stadfäste lagarna torsdagen den 19 december 2019.

Ytterligare information

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 0295 163 288, [email protected]
Eeva Vartio, regeringssekreterare, p.0295047082, [email protected]
Jiri Sironen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 410 (förfrågningar om intervjuer med minister Pekonen)

Tillbaka till toppen