Hoppa till innehåll
Media

Anställda ombord på fiskefartyg får bättre arbetsförhållanden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2019 13.28
Pressmeddelande

Arbetsförhållandena för personer som arbetar ombord på sjögående fiskefartyg förbättras genom att det fastställs minimikrav för boendemiljön och mathållningen ombord på fartyg.

Statsrådet utfärdade i dag den 12 december 2019 en förordning som gäller detta och som genomför Europarådets så kallade fiskefartygsdirektiv.

Förordningen tillämpas på sjögående fiskefartyg som bedriver kommersiell verksamhet och som sysselsätter fiskare i arbetsavtalsförhållande.

Förordningen rör inte fartyg som vanligen vistas till sjöss en kortare tid än 24 timmar och som inte heller är bebodda när fartygen ligger i hamn.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2020.

Mer information

Tuula Andersin, regeringssekreterare, tfn 0295 163 506, [email protected]

Tillbaka till toppen