Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare ändras temporärt

Social- och hälsovårdsministeriet 19.12.2019 14.18
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde den 19 december maximikvantiteten vikariehjälp som ersätts för renskötare under 2020.

Maximiantalet vikariehjälpstimmar som ersätts för renskötare under 2020 är 120 timmar per renskötare. 

Maximikvantiteterna fastställs med beaktande av det anvisade anslaget för året i fråga, och maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare minskar av anslagsskäl.
Avsikten är dock att det ska sökas tilläggsanslag för vikariehjälpen för renskötare, så att maximikvantiteten kan återställas till den tidigare nivån genom en förordningsändring så snart som möjligt under 2020. 

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till utgången av 2020.

Ytterligare information

Anne Vänskä, regeringssekreterare, tfn 0295 163 507, [email protected]

Mikko Rissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 287, [email protected]