Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Vasa centralsjukhus får omfattande dygnetruntjour den 1 januari 2020

Social- och hälsovårdsministeriet
4.12.2019 13.07
Pressmeddelande

Den 1 januari 2020 blir Vasa centralsjukhus ett sjukhus med omfattande dygnetruntjour. Samtidigt slopas Seinäjoki centralsjukhus skyldighet att ordna jourtjänster på svenska. Vid de övriga tolv enheterna som för närvarande har omfattande jour fortsätter verksamheten oförändrad.

Syftet med ändringen är förbättra tillgången till tjänster för den svenskspråkiga befolkningen i Vasa sjukvårdsdistrikt och att bättre än i dag tillgodose de språkliga rättigheterna.

Universitetssjukhusen ska lämna medicinska sakkunnigutlåtanden till domstolarna

Universitetssjukhusen är i fortsättningen skyldiga att mot separat ersättning lämna medicinska sakkunnigutlåtanden till domstolar. Uppgiften att lämna sakkunnigutlåtanden ska administreras av Kuopio universitetssjukhus.
Syftet med ändringen är att domstolarna ska få de medicinska sakkunnigutlåtanden som de behöver och att ändringssökandenas rättssäkerhet ska förbättras. I fortsättningen behöver ändringssökanden inte betala kostnaderna för sakkunnigutlåtandet när utlåtandet lämnas på domstolens begäran.

Medicinska sakkunnigutlåtanden behövs ofta vid behandlingen av ärenden som gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdom samt i ärenden som gäller trafikförsäkringsersättningar. I situationer där domstolen har två sinsemellan motstridiga läkarutlåtanden och avgörandet av ärendet förutsätter medicinsk sakkunskap, kan domstolen på eget initiativ begära ett opartiskt läkarutlåtande.

Republikens president stadfäste lagändringarna onsdagen den 4 december 2019.

Ytterligare information

Anne Ilkka, regeringsråd, tfn 0295 163 384

Information om jouren

  • Joursystemet inom hälso- och sjukvården ändrades 2017, så att tolv sjukvårdsdistrikt blev skyldiga att i anslutning till det egna centralsjukhuset ordna en enhet för omfattande jour dygnet runt.
  • Samtliga fem universitetscentralsjukhus, som finns i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg, tillhandahåller den mest krävande vården. De sju andra centralsjukhusen som har omfattande jour är centralsjukhusen i Lahtis, Villmanstrand, Björneborg, Seinäjoki, Jyväskylä, Joensuu och Rovaniemi och från ingången av 2020 också centralsjukhuset i Vasa.