Hoppa till innehåll
Media

Den nedre åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa höjs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2019 15.06
Pressmeddelande 171

Den nedre åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa (den så kallade pensionsslussen) höjs med ett år för personer som är födda 1961 eller senare.

Detta innebär att en arbetslös person som är född 1961 eller senare i fortsättningen har rätt till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa vid 62 års ålder. I nuläget är åldersgränsen 61 år.

Inga ändringar sker i rätten till tilläggsdagar för äldre åldersklasser. Lagändringen baserar sig på det pensionsavtal som arbetsmarknadens centralorganisationer slöt 2014. Målet är att förlänga människornas tid i arbetslivet och därigenom minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Ändringens sysselsättningseffekt beräknas bli 6 000 fler sysselsatta fram till 2025.

Arbetsgivare deltar vanligen i finansieringen av arbetslöshetsförmånerna genom att betala arbetslöshetsförsäkringspremier. De största arbetsgivarna har ett särskilt ansvar för finansieringen av förmånerna för äldre arbetslösa via ett självrisksystem. Syftet med systemet med självriskpremier är att uppmuntra de stora arbetsgivare som omfattas av systemet att agera så att arbetstagarna fortsätter arbeta ända fram till åldern för ålderspension. En betydande del av finansieringen av tilläggsdagarna har täckts med intäkterna av självriskpremierna. Den ålder vid vilken arbetsgivarens skyldighet att betala självriskpremier upphör höjs med ett år från 63 år till 64 år. Syftet med höjningen av den ålder vid vilken skyldigheten att betala självriskpremier upphör är att bibehålla incitamenten och finansieringsansvaren i systemet när pensionsåldern och den nedre åldersgränsen för tilläggsdagar höjs.

Samtidigt ändras de övre åldersgränserna för beviljande av arbetslöshetsförmåner och skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremier, så att åldersgränserna motsvarar höjningen av åldersgränserna för den lägsta pensionsåldern.

Regeringen har föreslagit att de lagar som gäller ändringarna stadfästs, och republikens president stadfäste lagarna torsdagen den 19 december. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Joni Rehunen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 435, [email protected]

Tillbaka till toppen