Hoppa till innehåll
Media

Begränsningslagens giltighetstid förlängs och villkoren för utläggning av verksamhet inom social- och hälsovården skärps

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2019 14.31
Pressmeddelande 169/2019

Giltighetstiden för den så kallade begränsningslagen, som begränsar investeringar och utläggning av verksamhet inom social- och hälsovården, förlängs till utgången av 2025. Samtidigt skärps villkoren för utläggning av verksamhet. Förpliktelserna enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform (Paras-ramlagen), som gäller samarbetsområden inom social- och hälsovården, förlängs dessutom till utgången av 2023.

Förlängningen av begränsningslagens och Paras-ramlagens giltighetstid har samband med reformen av social- och hälsovården och tryggandet av de framtida landskapens verksamhetsmöjligheter. Begränsningslagen gäller kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården.

Enligt begränsningslagen förutsätts att det i kommuners och samkommuners långvariga avtal om utläggning av social- och hälsovårdstjänster ska ingå ett uppsägningsvillkor, om avtalet är i kraft efter 2023.

Uppsägningsvillkoret måste ingå, om avtalets uppskattade årliga värde överstiger 15 procent av kommunens eller samkommunens årliga utgifter för social- och hälsovården. Det nya landskapet har rätt att utan ersättningsskyldighet säga upp avtalet under 2024 eller 2025 så att det slutar gälla tolv månader efter uppsägningen.

Dessutom fortsätter det dispensförfarande som gäller betydande investeringar inom social- och hälsovården. Kommunerna och samkommunerna ska fortsättningsvis ansöka om dispens för sådana byggnadsinvesteringar inom social- och hälsovården som överstiger fem miljoner euro.

I kommuners och samkommuners långvariga hyresavtal och avtal om nyttjanderätt ska fortsatt tas in ett uppsägningsvillkor.

Den så kallade Paras-ramlagen förpliktar kommunerna att hålla fast vid de samarbetsområden inom social- och hälsovården med befolkningsunderlag på minst cirka 20 000 invånare som de tidigare har bildat. Syftet med lagen är att förhindra oändamålsenliga omorganiseringar innan social- och hälsovårdsreformen träder i kraft och att säkerställa tillgången till social- och hälsovårdstjänster.

Republikens president stadfäste lagarna i dag den 19 december. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 530 079, [email protected]
Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 545, [email protected]

Tillbaka till toppen