Pressmeddelanden

Förslag till höjning av de minsta pensionerna

SHM
Pressmeddelande 7.10.2019 11.32

Vasa sjukhus ska ordna omfattande jour dygnet runt

SHM
Pressmeddelande 7.10.2019 11.31

Beredning av barnstrategi inleds

SHM
Pressmeddelande 30.9.2019 12.07

Utredning om läkarhelikopterverksamheten inleds

SHM
Pressmeddelande 26.9.2019 16.05