Hoppa till innehåll
Media

Möjligt att tillfälligt avvika från vårdgarantin inom den specialiserade sjukvården inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt – gäller inte mentalvårdstjänster för barn och unga

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.3.2021 14.34 | Publicerad på svenska 30.3.2021 kl. 16.46
Pressmeddelande 83/2021

Den 17 mars 2021 utfärdade statsrådet med stöd av beredskapslagen en förordning som preciserade avvikelserna från tidsfristerna för icke brådskande vård under coronaepidemin. Den 26 mars 2021 beslutade riksdagen att delvis upphäva förordningen, så att möjligheten att avvika från vårdgarantin inte gäller mentalvårdstjänster för barn och unga.

Möjligheten att avvika från vårdgarantin begränsas endast till den specialiserade sjukvården och den specialiserade sjukvård som ges i samband med primärvården inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Den omfattar alltså inte primärvården. Inom andra sjukvårdsdistrikt ska vårdgarantin fortfarande iakttas.

I och med riksdagens beslut kan man inte avstå från att iaktta de tidsfrister för mentalvårdstjänster för barn och unga som anges i 53 § i hälso- och sjukvårdslagen. Den 26 mars 2021 utfärdade statsrådet förordning 226/2021, där 53 § har strukits från tillämpningsområdet för förordning 217/2021 om undantag från vårdgarantin. Förordningen trädde i kraft samma dag.

Epidemiläget i Finland är svårast inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. I en situation som snabbt utvecklas till det sämre gäller det i synnerhet att trygga sjukhusvårdens och intensivvårdens funktionsförmåga. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kan bereda sig på att vårda coronapatienter och andra patienter som behöver brådskande vård till exempel genom att skjuta upp icke brådskande operationer, om det är nödvändigt.

Den individuella bedömningen av patienternas vårdbehov och vården ska emellertid genomföras så att en eventuell senareläggning av den icke brådskande vården inte medför någon fara för patientens hälsa. Avvikelser från tidsfristerna för icke brådskande vård får inte heller göras i ett för tidigt skede.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar ett uppdaterat styrningsbrev om tillämpningen av förordningen. Ministeriet informerade direktörerna för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt om ändringen av förordningen fredagen den 26 mars 2021.

Förordningen har utfärdats med stöd av 88 § i beredskapslagen. Tillämpningsförordningen är i kraft från den 18 mars till och med den 30 april 2021.


Ytterligare information

Merituuli Mähkä, regeringsråd, [email protected]

  •  
Tillbaka till toppen