Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

De nordiska social- och hälsovårdsministrarna diskuterar coronapandemin och välfärdsekonomin

Social- och hälsovårdsministeriet
25.3.2021 9.06 | Publicerad på svenska 25.3.2021 kl. 9.25
Pressmeddelande 77/2021

Finlands, Sveriges, Norges, Danmarks, Islands, Ålands och Grönlands ministrar med ansvar för social- och hälsovårdsfrågor samlas virtuellt till sitt årliga möte den 25 mars. Finland representeras vid mötet av social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru. 

Vid mötet diskuterar de nordiska social- och hälsovårdsministrarna coronapandemin och återuppbyggnaden efter krisen, främjandet av välfärdsekonomin samt digitaliseringen av hälso- och sjukvården.

Välfärdsekonomin sätter människan i centrum

Under ministermötet fokuserar man på välfärdsekonomin, som är ett av social- och hälsovårdssektorns teman under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021. Det var också huvudtemat för social- och hälsovårdssektorn i Finland under EU-ordförandeskapet 2019. 

Grundprincipen i en välfärdsekonomi är att människans välfärd ska stå i centrum för den ekonomiska politiken. För att utvecklingen ska vara socialt och ekologiskt hållbar är det viktigt att det finns en balans mellan hållbar ekonomi och välfärd. 

"Vi vill skapa en bredare förståelse för att satsningar på medborgarnas välfärd ska ses som en faktor som stöder en hållbar ekonomisk tillväxt. Genom hållbar tillväxt kan man ömsesidigt stärka människornas och miljöns välfärd ", säger minister Pekonen.

Ministrarna utbyter information om välfärdsekonomiska lösningar inom social- och hälsovårdssektorn och diskuterar hur det välfärdsekonomiska tänkandet kunde utnyttjas i återuppbyggnaden efter coronaepidemin. Coronakrisen har lyft fram ojämlikheten i samhället och strukturella problem. Det vore viktigt att analysera dessa för att man ska kunna få ett kunskapsunderlag om lärdomarna av epidemin som stöd i stärkandet av jämlikheten och jämställdheten mellan könen och för en hållbar utveckling. Välfärdsekonomin är ett bra verktyg för uppbyggnaden efter coronakrisen i enlighet med den nordiska värdegrunden.

Målet för framtiden är att stärka idén om välfärdsekonomin i de nordiska länderna. Det är meningen att man i samband med ministermötet ska börja utreda hur det välfärdsekonomiska samarbetet kunde stärkas i Norden. 

Nordiskt samarbete är ett sätt att förbereda sig för kriser som hotar välfärden i framtiden

Coronapandemin är ett annat ämne som kommer att diskuteras vid mötet. De nordiska ministrarna  utbyter åsikter och lärdomar om hanteringen av coronaepidemin, om metoder för att minimera de negativa konsekvenserna av begränsningsåtgärderna samt beredskapen inför framtida hälsokriser. Ett intensifierat nordiskt beredskaps- och läkemedelssamarbete är ett sätt för de nordiska länderna att bättre än tidigare svara på kriser som är ett hot mot välfärden i framtiden. 

”Under coronapandemin har vi bland annat delat med oss av information om antalet patienter, det epidemiologiska läget och prognosen samt lagersituationen för läkemedel och andra produkter för hälso- och sjukvård. Vi måste utvärdera vår verksamhet med tanke på framtiden: ändra på det som inte fungerar och bevara de delar som fungerar bra”, säger minister Kiuru. 

Digitala lösningar inom hälso- och sjukvården och välfärdstjänsterna diskuteras

Efter mötet följer ännu en ministerdiskussion om digitala lösningar inom hälso- och sjukvården och välfärdstjänsterna, som en del av den avslutande konferensen för det svenska ordförandeskapets prioriteringsprojekt Vård och omsorg på distans. Inom projektet samarbetar man med Finlands projekt ”Världens smidigaste vardag och rörlighet mellan länder med hjälp av digitalisering”, som startade i år. I projektet görs rörligheten över gränserna smidigare genom främjande av informationsutbytet mellan myndigheterna i Norden och Baltikum. 


Ytterligare information: 

Maria Waltari, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 

Tillbaka till toppen