Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet fall av covid-19 minskade jämfört med föregående vecka – strikta begränsningsåtgärder behövs fortfarande

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2021 10.00 | Publicerad på svenska 1.4.2021 kl. 13.26
Pressmeddelande 86/2021

I Finland har det under vecka 12 konstaterats något färre fall av covid-19 än under de första veckorna i mars. Rekommendationerna och begränsningsåtgärderna samt stängningen av förplägnadsrörelserna verkar ha bromsat smittspridningen. Begränsningsåtgärdernas inverkan på antalet fall syns med fördröjning, och fortfarande konstateras det många fall av coronasmitta. På så sätt kan situationen snabbt utvecklas också i en sämre riktning.

Det finns stora regionala skillnader i fråga om epidemiläget. Situationen är sämst i landets södra och sydvästra delar. Incidensen är fortfarande mycket hög i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Incidensen är lägst i sjukvårdsdistrikten i Södra, Mellersta och Norra Österbotten, Lappland, Vasa och Kajanaland.

Andelen positiva test fortsatt hög under mars

Vecka 12 (22.3–28.3) anmäldes det över 4150 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, vilket är över 500 färre fall än veckan innan. Incidensen av nya fall var 75 per 100 00 invånare, medan den var 85 föregående vecka.

Under de två senaste veckorna rapporterades det sammanlagt 8850 nya fall, vilket är över 500 färre fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av nya fall var 160 per 100 000 invånare, medan motsvarande tal under den föregående tvåveckorsperioden var 170 fall. Det uppskattade reproduktionstalet är för närvarande 0,90–1,05 (sannolikhetsintervallet 90 %), vilket är litet lägre än förra veckan. 

Vecka 12 gjordes över 135 000 coronatester. Det är något färre än tidigare i mars. Andelen positiva tester var 3,1 procent. Andelen positiva tester har varit hög, över tre procent under hela mars månad.

Av samtliga nya smittfall i hela landet har smittkällan gått att utreda i cirka 70 procent av fallen. I två procent av fallen har det varit fråga om smitta från utlandet, som i mindre än en procent av samtliga coronafall har orsakat fortsatt smittspridning. Cirka en tredjedel av de nya smittorna konstaterades hos personer som redan är i karantän. 

Under vecka 12 konstaterades i likhet med föregående vecka flest fall av covid-19 hos personer i arbetsför ålder och i synnerhet bland personer i åldern 20–29 år.

Vaccineringarna av äldre har framskridit väl – stort behov av sjukhusvård på samma sätt som veckan innan

Vaccineringarna gör det möjligt att effektivt skydda äldre och riskgrupper, och vaccineringarna av dessa grupper har framskridit väl. Cirka 84 procent av dem som fyllt 80 år, cirka 68 procent av 75–79-åringarna och cirka 34 procent av 70–74-åringarna har vaccinerats. Uppskattningen är att personer som har fyllt 70 skulle ha fått den första vaccinationsdosen senast veckorna 15–16 i hela landet.

Under mars ökade behovet av sjukhusvård avsevärt. Sammanlagt 295 patienter vårdades på sjukhus den 31 mars på grund av covid-19, dvs. lika många som förra veckan. Av dessa var 65 på avdelningar inom primärvården, 180 inom den specialiserade sjukvården och 50 inom intensivvården. 

Även behovet av intensivvård ökade klart under den senaste månaden, och som mest fick 64 covid-19-patienter intensivvård samtidigt den 23 mars 2021. Under den senaste veckan har dock antalet intensivvårdspatienter minskat. Sammanlagt 844 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 31 mars 2021.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Denna vecka innehåller rapporten som en särskild översikt en uppföljningsrapport om virusvarianterna. 

För närvarande sekvenseras upp till 40 procent av alla positiva prover. 60–70 procent av de upptäckta virusvarianterna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har varit av den brittiska varianten och cirka åtta procent av den sydafrikanska varianten. I övriga delar av landet är andelarna ca 50 procent och ca 5 procent. En ökning i antalet observationer av virusvarianter kan ses i hela landet, särskilt inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. På grund av dröjsmålen i analyserna kan man inte dra några slutsatser av de senaste tre veckornas uppgifter.

Ytterligare information:

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget) 
Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Simopekka Vänskä, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen