Hoppa till innehåll
Media

Pilotprojekt enligt den nationella barnstrategin ger barn och unga en möjlighet att delta i lagberedningen 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2021 15.47
Pressmeddelande

Som ett led i verkställandet av den nationella barnstrategin genomförs ett pilotprojekt med syftet att stärka barns och ungas delaktighet i beredningen av barnskyddslagen. Syftet med pilotprojektet är att skapa en modell för hur barn och unga kan göras i samband med beredning av lagstiftning. 

Pilotundersökningen av modellen genomförs under våren 2021 i samband med social- och hälsovårdsministeriets beredning av barnskyddslagen. Unga ska höras på vissa utvalda ämnesområden. 

För pilotprojektet ansvarar en arbetsgrupp som har till uppgift att planera och genomföra hörandet av unga och rapportera om resultaten till lagberedarna vid social- och hälsovårdsministeriet. Efter pilotprojektet är avsikten att publicera en rapport om modellen för hörande av unga i samband med lagberedning.  

”Syftet med barnstrategin är att främja och stärka barns rättigheter att delta. Målet för strategin är att barns rätt att delta, bli hörda och få information ska beaktas systematiskt i allt beslutsfattande och all verksamhet som berör barn antingen direkt eller indirekt. Genom strategin utarbetar man verktyg för att uppnå dessa mål, eftersom varje barns röst är viktig och värdefull, och alla barn förtjänar en möjlighet att bli hörda”, konstaterar  generalsekreteraren för den nationella barnstrategin Johanna Laisaari.

Syftet med pilotprojektet gällande hörandet enligt barnskyddslagen är att stärka barns och ungas rätt att delta i utvärderingen av sina tjänster och att öka deras kunskap om lagstiftning som berör deras ställning och rättigheter och om dess syften. Hörandet av unga beaktas vid den fortsatta beredningen av propositionen.  

”Under pilotprojektet inom barnskyddet erbjuds de unga som är barnskyddets klienter en möjlighet att bli hörda i fråga om reformen av barnskyddslagstiftningen. Avsikten med reformen är att utveckla tjänster som tillgodoser särskilt ungas behov, och därför är det främst unga som hörs under projektet”, berättar Pasi Pollari som ansvarar för pilotprojektet. 

Utgående från pilotprojektet görs det även en skriftlig rapport om hur hörandet av unga har genomförts. Meningen är att beskrivningen ska användas som modell för olika lagstiftningsprojekt i fortsättningen. 

Ytterligare information

Johanna Laisaari, generalsekreterare, tfn. 0295161177 (Den nationella barnstrategin)
Pasi Pollari, TF, sakkunnig, tfn 041 7080530, [email protected] (Pilotprojektet inom barnskyddet)

Tillbaka till toppen