Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beredningen av det spelpolitiska programmet fram till 2030 inleds

Social- och hälsovårdsministeriet
23.3.2021 10.14
Pressmeddelande

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett spelpolitiskt program och planera genomförandet av programmet fram till 2030. Syftet är att få långsiktiga resultat när det gäller de problem och skador som penningspelandet orsakar.

För att effektivt förebygga och minska skadorna behövs det många samtidiga och parallella åtgärder som stöder varandra och som genomförs på både kort och lång sikt. Vid beredningen fokuserar arbetsgruppen på det förebyggande arbetet, den penningspelsverksamhet som förebygger skador och på styrningen. Syftet är också att garantera tillräckliga tjänster för de personer som har spelproblem och för deras närstående.  

Programmet kompletterar och stöder åtgärderna i strategin för psykisk hälsa och i åtgärdsprogrammet för förebyggande rusmedelsarbete samt beredningen av lagstiftningen.  

Arbetsgruppens mandatperiod är den 15.3.2021 - 31.3.2022. Ordförande för arbetsgruppen är direktör Jari Keinänen vid social- och hälsovårdsministeriet. Programmet ingår i regeringsprogrammet. 

Tre ministerier bär ansvaret för genomförandet av programmet och för förebyggandet av skador: inrikesministeriet ansvarar för lotterilagstiftningen, statsrådets kansli för Veikkaus Ab:s ägarstyrning och social- och hälsovårdsministeriet för förebyggandet av skador av penningspel.  Polisstyrelsen övervakar penningspelsverksamheten och Institutet för hälsa och välfärd verkställer och samordnar det förebyggande arbetet. De har en gemensam tjänstemannagrupp som ansvarar för beredningen av programmet. Intressegrupper har möjlighet att delta i beredningen och arbetsgruppen hör sakkunniga och penningspelsaktörer på bred front.  

Ytterligare information:

Mari Pajula, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet [email protected]

Tillbaka till toppen