Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om ändringen av vaccinationsförordningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2021 17.18
Pressmeddelande 87/2021

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om ändringen av statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer (den s.k. vaccinationsförordningen). Remisstiden går ut den 13 april 2021.

Precisering av vaccinationsordningen och ändringar i rätten att ge vaccinationer

Enligt förslaget ska man efter vaccination av riskgrupper, personal som vårdar coronapatienter inom social- och hälsovården och äldre personer vaccinera övriga personer enligt åldersgrupp i hela landet. Vaccinationerna genomförs enligt åldersgrupp och ålder i fallande vaccinationsordning enligt följande: 60–69-åringar, 50–59-åringar, 40–49-åringar, 30–39-åringar och 16–29-åringar. 

I förordningsutkastet föreslås också att vaccinationer i injektionsform i fortsättningen ska kunna ges av  tandläkare. Dessutom kan de i fortsättningen ges av personer som studerar till ett yrke inom hälso- och sjukvården, dvs. till läkare, tandläkare, sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska, under ledning och tillsyn av en yrkesutbildad person. För närvarande får vaccinationer ges endast av läkare eller av sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorskor som fått vaccinationsutbildning. 

Temporärt möjligt att fördela vacciner regionalt

Enligt förordningsförslaget kan vacciner temporärt fördelas regionalt, vilket inte är möjligt enligt den gällande förordningen. Den föreslagna ändringen är temporär och gäller till och med den 31 maj 2021. 

Fördelningen ska ske på enhetliga och öppet definierade epidemiologiska grunder i hela landet. I utkastet till förordning säkerställer man att inget område blir utan vacciner. Tillgången på vaccin i Finland och de logistiska utmaningarna beaktas också.

Institutet för hälsa och välfärd kan rikta fördelningen av en del av de enskilda vaccinpartierna på ett sådant sätt att vaccinmängden står i proportion till antalet invånare i sjukvårdsdistriktet, antalet fall av covid-19 under de senaste 14 dagarna och antalet personer som fått specialiserad sjukvård under de senaste 14 dagarna med lika stor prioritet. Dessutom förutsätts det att riskgrupperna och personer över 70 år har fått sin första vaccindos och att den riktade fördelningen av vacciner inte hindrar personer från att få en sådan andra dos vaccin som behövs för bildandet av skydd mot covid-19. 

Den riktade fördelningen av vacciner i de värsta epidemiområdena skulle lugna situationen i kritiska områden. Detta skulle också förebygga smittspridningen, vilket skulle minska risken för att epidemin förvärras i andra områden. 

Obs! Remissmaterialet översätts som bäst till svenska och finns tillgängligt efter påsk.

Ytterligare information:                                                                                                                        

Jari Keinänen, avdelningschef, [email protected]
Mirka-Tuulia Kuoksa, jurist, [email protected]                                                                 
Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen