Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet coronafall har minskat en aning jämfört med förra veckan - vårdbehovet fortfarande stort

Social- och hälsovårdsministeriet
25.3.2021 10.01 | Publicerad på svenska 25.3.2021 kl. 12.58
Pressmeddelande 76/2021

Vecka 11 minskade antalet nya coronafall för första gången sedan fallen började öka i mitten av februari. Även om spridningen av epidemin på riksomfattande nivå tills vidare har jämnat ut sig, är antalet smittfall fortfarande högt. De flesta coronafallen konstateras i södra och sydvästra Finland. Belastningen på bäddavdelningarna inom den specialiserade sjukvården har ökat under mars, och särskilt behovet av intensivvård har ökat betydligt.

Vecka 11 (15.3-21.3) anmäldes det över 4 650 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, vilket är cirka 275 färre fall än förra veckan. Incidensen av nya fall var 84 fall per 100 000 invånare. Incidensen har sjunkit en aning jämfört med förra veckans 89 fall. 

Under de två senaste veckornas uppföljningsperiod rapporterades det cirka 9 600 nya fall, medan antalet under de två föregående veckorna var dryga 8400 nya fall. Incidensen av nya fall var 173 per 100 000 invånare, medan motsvarande tal under den föregående tvåveckorsperioden var 152 fall.

Det uppskattade reproduktionstalet är för närvarande 1,0–1,15 (sannolikhetsintervallet 90 %), vilket är lite lägre än förra veckan.

Under mars har människor testat sig aktivt. Vecka 11 togs det sammanlagt över 145 000 tester. Andelen positiva testresultat har varit över 3 procent trots att provtagningen ökat under de tre senaste veckorna. Vecka 11 var andelen cirka 3,2 procent. 
I 68 procent av de inhemska nya fallen har man kunnat utreda smittkällan, vilket är en förbättring jämfört med föregående vecka. 

I 1,4 procent av fallen var det fråga om smitta från utlandet, som i 1,1 procent av samtliga coronafall har orsakat fortsatt smittspridning. Cirka en tredjedel av de nya smittfallen konstaterades hos personer som var i karantän. Under vecka 11 försattes nästan 13 500 personer i karantän, vilket är cirka 2 000 fler än under förra veckan.

Liksom i början av året, konstaterades de flesta fallen under vecka 11 hos arbetsföra och unga vuxna. Fyra av fem fall konstaterades hos personer under 50 år, och över hälften av fallen hos personer i åldern 20-50 år. Andelen fall hos personer under 10 år var cirka 13 procent, och andelen fall hos personer i åldern 10-19 cirka 14 procent av alla de fall som rapporterades vecka 11. Andelen smittade personer som är yngre än 10 år har långsamt ökat sedan hösten 2020, medan andelen äldre som smittas har förblivit liten efter årsskiftet.  

Behovet av specialiserad sjukvård särskilt inom intensivvården fortsätter öka

Behovet av intensivvård har ökat tydligt under den senaste månaden, och särskilt under de senaste dagarna. Antalet coronapatienter i intensivvård är högst i på sjukhusen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). I vissa fall har patienter flyttats från intensivvårdsavdelningarna i HUCS specialupptagningsområde till andra sjukhus där intensivvårdsavdelningarna är mindre belastade. Behovet av sjukhusvård uppskattas förbli stort under de närmaste veckorna.  

Den 24 mars var sammanlagt 295 patienter i sjukhusvård på grund av covid-19-sjukdomen, 72 patienter på avdelningar inom primärvården, 161 patienter inom den specialiserade sjukvården och 62 patienter på intensivvårdsavdelningar. Sammanlagt 811 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 24 mars 2021.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Institutet för hälsa och välfärd har den 24 mars 2021 också uppdaterat uppföljningen om coronaepidemins samhälleliga konsekvenser.

Ytterligare information:

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget) 
Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Simopekka Vänskä, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller) 
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen