Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beredningen för att inrätta ett nationellt center för läkemedelsutveckling framskrider – åtgärder planeras för hösten 2021

Social- och hälsovårdsministeriet
31.3.2021 16.24 | Publicerad på svenska 7.4.2021 kl. 10.20
Pressmeddelande 85/2021

Tanken bakom inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling är att främja en konkurrenskraftig läkemedelsutveckling. Startandet av centrets verksamhet är också ett viktigt steg i genomförandet av tillväxtstrategin för hälsobranschen. På lång sikt har centret sannolikt en central roll också när det gäller att bereda sig på störningar i tillgången på läkemedel på nationell nivå.

Inrättade av ett center för läkemedelsutveckling i Finland planeras. Centret ska ha i uppgift att stärka verksamhetsbetingelserna och kompetensen inom hälsobranschen samt möjliggöra finansiering av tidig läkemedelsutveckling. Inom den finska hälsobranschen bedrivs högklassig grundforskning och klinisk forskning, vilket utgör en god grund för uppkomsten av nya läkemedelspreparat. I en internationell jämförelse lyckas man dock sällan utnyttja den kommersiella potentialen av de fynd som gjorts vid våra universitet.

Vid beredningen av det nationella centret för läkemedelsutveckling håller man på att övergå till nästa fas och åtgärder för inrättande av centret planeras för hösten 2021. Social- och hälsovårdsministeriet har bjudit in ML, MBA Hannu Juvonen att bereda och inleda konkreta åtgärder för att inrätta det nationella centret. 

”Vid beredningen av åtgärderna dras nytta av Hannu Juvoses erfarenhet av läkemedelsindustrin, kapitalplaceringar, styrelsearbete i offentliga och privata sammanslutningar samt ledning av kontakter med intressentgrupper. Juvoses expertarbete är en viktig del av det omfattande beredningsarbetet för att inrätta ett nationellt center för läkemedelsutveckling”, säger direktör Tuula Helander.

Målet är att de förberedande åtgärderna för inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling ska kunna genomföras före midsommaren 2021. Det strävas efter att de egentliga åtgärderna för att inrätta centret och starta verksamheten ska kunna genomföras under hösten 2021.  

”Det har gjorts mycket grundligt beredningsarbete för inrättandet av det nationella centret och detta arbete ger en god grund för att inleda verksamheten”, säger Hannu Juvonen.

Centret medför betydande mervärde för de olika aktörerna inom FoUI-ekosystemet 

Det nya centret för läkemedelsutveckling bedöms förbättra utvecklingscykeln från forskningsrön till läkemedelsprototyp och därmed förutsättningarna för läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion samt stärka kompetensen inom området i Finland. Centret för läkemedelsutveckling ska betjäna forskare till exempel vid universitet, forskningsinstitut och sjukhus i hela landet. Inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling främjar och stöder också kraftfullt målen för tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen och är till nytta för patienter. 

Ytterligare information:

Tuula Helander, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 480 ([email protected])
Tia-Maria Kirkonpelto, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 264 ([email protected])

Tillbaka till toppen